Czy premie są liczone jako wydatek kwalifikowany

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 26-05-2012 r.

Kosztami kwalifikowanymi nazywane są koszta, które mogą ulec refundacji z funduszy unijnych. Muszą być to jednak wydatki poniesione w czasie prowadzenia przez przedsiębiorcę projektu finansowanego z dotacji UE. Czy można wliczyć w nie wydatki poniesione na pracowników?

Co można odzyskać

Wbrew pozorom fundusze unijne pozwalają przedsiębiorcy na refundację szerokiego spektrum poniesionych wydatków, włączając do tego wydatki nie tylko związane z rozpoczęciem działalności i zakupem potrzebnego wyposażenia. Refundacji mogą podlegać także wydatki powiązane z zatrudnionymi pracownikami.

Rozliczenie kosztów wymaga jednak dokładnego zapoznania się z wytycznymi i regułami ustalonymi przez Unię. Niestety nie wszyscy zagłębiają się w szczegóły. Ważne, aby zawsze pamiętać, że musi być to wydatek, który został określony w rozporządzeniu. Istotną informacją jest również to, iż sprawdzane będzie czy zgłoszony wydatek został faktycznie poniesiony i czy był niezbędny do realizacji projektu.

Warunki

Przedsiębiorca, który chce liczyć premie oraz świadczenia dodatkowe jako wydatek kwalifikowany musi spełniać odgórnie ustalone warunki.

Premie oraz inne dodatkowe świadczenia muszą być standardowymi składnikami wynagrodzenia pracownika. Premia więc powinna wynikać z ustalonego regulaminu i nie może zostać wprowadzona w trakcie realizacji projektu. Sama wysokość świadczeń dodatkowych nie może ulegać różnicowaniu dla pracowników, którzy są zaangażowani i niezaangażowani w realizację ustalonego projektu.

 

Przedsiębiorca spełniający wyżej wymienione zasady może wliczyć koszty premii oraz świadczeń dodatkowych jako koszty kwalifikowane. W przypadku niespełnienia przedstawionych warunków koszty poniesione przez przedsiębiorcę zostaną uznane za wydatki niekwalifikowane.

Rozliczając koszty, należy upewnić się również, czy okres ich weryfikowalności nie upłynął. Kiedy przekroczony zostanie czas, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane, refundacja nie zostanie przyznana.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31607 )
Array ( [docId] => 31607 )