Czy wydatki na imprezę integracyjną można zaliczyć do kosztów

Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Pracodawcy często organizują imprezy integracyjno-szkoleniowe celem zbudowania dobrych relacji pomiędzy pracownikami. Zaliczenie do kosztów wydatków na imprezy integracyjne od wielu lat wzbudza kontrowersje i często prowadzi do sporów z organami podatkowymi.

Podstawowym kryterium do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest jego poniesienie w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się jednak wydatków wymienionych enumeratywnie w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty. Oznacza to, że wszystkie wydatki, oprócz tych wyłączonych przez ustawodawcę, można zaliczyć do kosztów, jeżeli podatnik jest w stanie wykazać ich związek z osiąganymi przychodami. Związek ten może mieć charakter pośredni i bezpośredni.

W przypadku organizowania przez pracodawcę imprez okolicznościowych nie można mieć wątpliwości, że ponoszone wydatki mają na celu poprawę atmosfery w pracy oraz zintegrowanie pracowników między sobą, ale również z samym pracodawcą. Poprawa relacji panujących pomiędzy pracownikami ma przynieść podniesienie efektywności ich pracy. Co za tym idzie pośrednio wpływa więc na osiągany przez pracodawcę przychód. A zatem wydatki poniesione na sfinansowanie imprezy pozostają w pośrednim związku z prowadzoną działalnością oraz z osiąganymi przychodami.

W związku z tym nie powinno ulegać wątpliwości, że poniesione przez firmy wydatki na organizację imprezy integracyjno - szkoleniowej, sfinansowane ze środków obrotowych, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie nr ILPB3/423-505/11-2/JG, z 23 stycznia 2012 roku, gdzie czytamy:

„(…)wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym oraz integracyjnym, w którym uczestniczą pracownicy Spółki, sfinansowane ze środków obrotowych Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy wskazać, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża Podatnika (…)”.

Jednakże znane są również odmienne stanowiska organów podatkowych w omawianej kwestii, dlatego przy rozliczaniu tego typu wydatków należy wykazać się znaczną ostrożnością.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31590 )
Array ( [docId] => 31590 )