Czy wydatki z tytułu działania windykatorów zaliczamy do kosztów

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Firmy często mają problem z wyegzekwowaniem własnych należności, dlatego udają się do specjalistycznych firm windykacyjnych. Wśród podatników kwestią wywołującą wątpliwości jest możliwość zaliczenia poniesionych wydatków z tytułu działania windykatorów do kosztów.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspomniany katalog nie wymienia wśród wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe opłat za usługi windykacyjne. Dlatego też należy uznać, że takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu. Potwierdza to Departament Podatków Bezpośrednich w orzeczeniu z 11 marca 2004 r., nr PB3-53/8214-56/HR/04 podkreślając, iż:

„(…) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop), z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 updof oraz art. 16 ust. 1 updop. Kosztami takimi są koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem. Poniesione koszty windykacji należności mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop, w szczególności jeśli podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem kosztu i uzyskaniem przychodu, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane (…)”.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że działania windykacyjne prowadzone przez firmy windykacyjne i związane z tym wydatki (koszty) mają związek z działalnością gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przychodami.

Jednak co wymaga podkreślenia, część organów podatkowych jak i sądów prezentuje stanowisko, iż koszty windykacji niezapłaconych należności nie są kosztami uzyskania przychodów, tytułem przykładu można podać wyrok z 2 grudnia 2002 r. (I SA/Ka 1825/01) w którym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż wydatki poniesione w związku ze zleceniem specjalistycznej firmie wykonania usług windykacyjnych nie są związane z przychodem.

Stanowisko to jest w mniejszości i obecnie raczej nie ma przeszkód do zaliczania przedmiotowych wydatków do kosztów.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31603 )
Array ( [docId] => 31603 )

Array ( [docId] => 31603 )