Czy zakup telewizora dla pracowników jest kosztem podatkowym

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Pracodawcy zaopatrują pomieszczenia socjalne w różnego rodzaju sprzęty, które mają pomóc pracownikom się zrelaksować i tym samym spowodować zwiększenie wydajności ich pracy. Jednym z najczęściej kupowanych sprzętów jest telewizor.

Podatnik może traktować jako koszt podatkowy tylko te wydatki, które wiążą się z osiągnięciem przychodu lub ochroną źródeł przychodu. Aby firma mogła zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych musi być ona w stanie potwierdzić wpływ dokonanych zakupów na osiągnięcie przychodu lub na ochronę źródeł już uzyskiwanych przychodów.

Zasadniczo organy podatkowe oraz sądy oceniające wydatki firmowe badają z reguły, czy zgodnie z definicją ustawową kosztów wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub jego zabezpieczania. Ważne jest istnienie między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo-skutkowego tego rodzaju, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, przy czym przychód nie zawsze musi wystąpić.

Przy ustalaniu kosztów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie podatkowej - wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z tym przychodem i racjonalności działania dla osiągnięcia tego przychodu. Wydatki ponoszone na pracowników w związku z zakupem telewizora niewątpliwie umilą czas podczas posiłku co wpłynie na poprawę atmosfery pracy. Ułatwienie zaś ułożenia wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami i zintegrowanie pracowników z pracodawcą wpływa na zwiększenie efektywności ich pracy, co przekłada się wprost na przychody spółki. Zatem zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto zakup TV dla pracowników wymaga zapewnienia minimalnego współczesnego standardu, dlatego tez w mojej opinii przedmiotowe wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Potwierdzenie powyższych uwag możemy odnaleźć w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie z 19 kwietnia 2007 r., nr 1443/ZPD/3/07/PA, gdzie możemy przeczytać:

„(…) Jeżeli zakup przyczepy kampingowej i telewizora jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa prowadzonego przez podatnika a tym samym będzie to miało odzwierciedlenie w wielkości przychodów uzyskanych przez niego, to wydatki na zakup będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, ale pod warunkiem, że zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (…)”.

Jednocześnie wskazać należy, iż w niektórych sytuacjach wydatki na zakup telewizora będą stanowiły koszty podatkowe dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31602 )
Array ( [docId] => 31602 )

Array ( [docId] => 31602 )