Darmowe oprogramowanie

Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Przedsiębiorcy aby nie generować niepotrzebnych kosztów w prowadzonej działalności posługują się często darmowymi programami udostępnianymi w internecie czy też jako dodatki do gazet. Kwestią budzącą wątpliwości interpretacyjne jest kwestia rozpoznania w takim przypadku przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Przychodem podlegającym opodatkowaniu jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednak przepisy podatkowe określające wartość przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnie otrzymanych świadczeń nie przewidują sytuacji, gdy wskazane świadczenie jest z założenia bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. W przepisach podatkowych, zostały określone te przypadki, w których istnieje możliwość porównania wartości nieodpłatnego świadczenia z innymi odpłatnymi świadczeniami dokonywanymi przez podatnika. Możliwość ustalenia wartości "porównywalnych" świadczeń wskazanego rodzaju w przypadku bezpłatnych programów komputerowych, które są dostępne dla wszystkich na jednakowych (nieodpłatnych) zasadach, nie może być przeprowadzona, a tym samym brak jest podstaw do ustalenia wartości przychodu.

W przypadku, gdy określone świadczenia (m.in. przekazanie praw) są z założenia bezpłatne dla wszystkich podatników, a nie jednostkowym przypadkiem stosowanym w stosunku do indywidualnego podmiotu, to wówczas nie należy ustalać w związku z zaistnieniem takiego zdarzenia przychodów podatkowych.

Reasumując, używanie w działalności gospodarczej gratisowego oprogramowania (pozyskanego przy zakupie czasopisma, skopiowanego z witryny internetowej lub nabytego w inny sposób) nie będzie powodowało powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, jeżeli prawo do korzystania z tego programu jest z założenia bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, z 13 czerwca 2007 r., nr DG/415-IX/71-19/07, gdzie czytamy:

„(…) Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym, udostępnienie w internecie nowej wersji bezpłatnego oprogramowania typu freeware i shareware dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na całym świecie, w zakresie unormowań prawnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie spowoduje powstania przychodu u Pana jako wspólnika spółki cywilnej, bowiem nie powstanie też przysporzenie majątkowe.

Reasumując, udostępnianie bezpłatnych programów komputerowych nie skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31595 )
Array ( [docId] => 31595 )

Array ( [docId] => 31595 )