Darowiznę sprzętu komputerowego trzeba zaksięgować

Data: 13-08-2013 r.

Jeśli przedmiotem darowizny jest sprzęt komputerowy, jego wartość należy ustalić na poziomie cen rynkowych. Przy czym jeżeli towary są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć z tytułu dokonania darowizny.

W przypadku darowizny sprzętu komputerowego spółka dokonująca w ten sposób dostawy towarów powinna je udokumentować zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT fakturą wewnętrzną.

 

W przypadku darowizny sprzętu komputerowego dla szkoły może mieć zastosowanie stawka w wysokości 0%. Taka możliwość wynika z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, który pozwala ją zastosować do dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych.

Koszty darowizny sprzętu komputerowego są pośrednio związane z działalnością operacyjną spółki, dlatego zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, dalej: UoR). Jeśli przy nabyciu zestawów komputerowych przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to w momencie dokonania darowizny należy wystawić fakturę wewnętrzną. VAT wykazany na fakturze wewnętrznej ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.


Darowiznę zestawów komputerowych można ująć następująco:

1. Wyksięgowanie zestawów komputerowych:

  • Wn „Umorzenie środków trwałych” – wartość dotychczasowego umorzenia,
  • Wn „Pozostałe koszty operacyjne” – wartość nieumorzona,
  • Ma „Środki trwałe” – wartość początkowa środków trwałych.

2. Faktura wewnętrzna (ustalenie VAT należnego):
  • Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma „VAT należny”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31697 )
Array ( [docId] => 31697 )

Array ( [docId] => 31697 )