Dokumentacja pomiędzy podmiotami powiązanymi

Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Dokumentacja pomiędzy podmiotami powiązanymi ma służyć zarówno podatnikom w celu ochrony przed dotkliwymi sankcjami, które może zastosować w stosunku do nich organ podatkowy, jak i samemu fiskusowi do ustalenia czy działania podmiotów powiązanych maja wpływ na wysokość sprzedaży lub wynagrodzenie za świadczone usługi.

Prawidłowo sporządzona dokumentacja powinna składać się z enumeratywnie wymienionych elementów:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Upraszczając, dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotem powiązanym powinna składać się z następujących części:

 • zwięzły opis transakcji,
 • opis podmiotów uczestniczących w transakcji,
 • opis planowanych korzyści wynikających z transakcji,
 • warunki porównywalności transakcji,
 • przyjęta metoda kalkulacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31622 )
Array ( [docId] => 31622 )