Ewidencja dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników

Data: 30-11-2012 r.

Dofinansowanie ze środków obrotowych pracodawcy zorganizowanego wypoczynku dzieci do lat 18, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty 760 zł rocznie. Jednak, aby można było skorzystać z tego zwolnienia, muszą być spełnione określone warunki, sprawdźmy jakie, oraz jak dokonać ewidencji księgowej dofinansowania wypoczynku dzieci w księgach rachunkowych.

Aby można było skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego wypoczynku dzieci, muszą być spełnione określone warunki:

 • dziecko nie ukończyło jeszcze 18. roku życia;
 • są to dopłaty do zorganizowanego wypoczynku;
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, a wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

Jeżeli kwota rocznych dopłat pochodzących ze środków obrotowych pracodawcy przekroczy kwotę limitu 760 zł, nadwyżka stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu. W przypadku gdy dofinansowanie do wypoczynku dzieci pochodzi ze środków ZFŚS nie ma ograniczenia kwotowego.

Przykład

Pracodawca dofinansował ze środków ZFŚS wypoczynek kolonijny w kwocie 500 zł na dziecko.

 • Naliczenie dofinansowania na podstawie oświadczenia pracownika i przekazania przez niego dokumentów wymaganych przez pracodawcę i potwierdzających, iż wypoczynek jest organizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie:
  Wn Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 500 zł,
  Ma Pozostałe rozrachunki z pracownikami 500 zł.
 • Wb przekazanie środków z dofinansowania pracownikowi:
  Wn Pozostałe rozrachunki z pracownikami 500 zł,
  Ma Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 500 zł.

W sytuacji gdy dofinansowanie przekazane będzie bezpośrednio organizatorowi wypoczynku na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku księgowania będą następujące:

 • Zarachowanie faktury lub rachunku organizatora wypoczynku:
  Wn Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 500 zł,
  Ma Rozrachunki z dostawcami 500 zł.
 • Wb Przekazanie środków z dofinansowania organizatorowi wypoczynku:
  Wn Rozrachunki z dostawcami 500 zł
  Ma Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 500 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361) - updof,

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31660 )
Array ( [docId] => 31660 )

Array ( [docId] => 31660 )