Ewidencja dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników

Data: 30-11-2012 r.

Dofinansowanie ze środków obrotowych pracodawcy zorganizowanego wypoczynku dzieci do lat 18, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty 760 zł rocznie. Jednak, aby można było skorzystać z tego zwolnienia, muszą być spełnione określone warunki, sprawdźmy jakie, oraz jak dokonać ewidencji księgowej dofinansowania wypoczynku dzieci w księgach rachunkowych.

Aby można było skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego wypoczynku dzieci, muszą być spełnione określone warunki:

 • dziecko nie ukończyło jeszcze 18. roku życia;
 • są to dopłaty do zorganizowanego wypoczynku;
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, a wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

Jeżeli kwota rocznych dopłat pochodzących ze środków obrotowych pracodawcy przekroczy kwotę limitu 760 zł, nadwyżka stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu. W przypadku gdy dofinansowanie do wypoczynku dzieci pochodzi ze środków ZFŚS nie ma ograniczenia kwotowego.

Przykład

Pracodawca dofinansował ze środków ZFŚS wypoczynek kolonijny w kwocie 500 zł na dziecko.

 • Naliczenie dofinansowania na podstawie oświadczenia pracownika i przekazania przez niego dokumentów wymaganych przez pracodawcę i potwierdzających, iż wypoczynek jest organizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie:
  Wn Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 500 zł,
  Ma Pozostałe rozrachunki z pracownikami 500 zł.
 • Wb przekazanie środków z dofinansowania pracownikowi:
  Wn Pozostałe rozrachunki z pracownikami 500 zł,
  Ma Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 500 zł.

 

W sytuacji gdy dofinansowanie przekazane będzie bezpośrednio organizatorowi wypoczynku na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku księgowania będą następujące:

 • Zarachowanie faktury lub rachunku organizatora wypoczynku:
  Wn Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 500 zł,
  Ma Rozrachunki z dostawcami 500 zł.
 • Wb Przekazanie środków z dofinansowania organizatorowi wypoczynku:
  Wn Rozrachunki z dostawcami 500 zł
  Ma Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 500 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361) - updof,

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31660 )
Array ( [docId] => 31660 )

Array ( [docId] => 31660 )