Ewidencja kosztów odśnieżania siedziby firmy

Data: 01-02-2013 r.

Ewidencja księgowa kosztów związanych z odśnieżaniem zależy głównie od tego, czy firma zakupuje sprzęt do odśnieżania oraz czy zatrudnia pracownika lub też specjalistyczną firmę. Bez względu na to wszystkie koszty związane z odśnieżaniem ewidencjonuje się na kontach zespołu 4, gdyż są to koszty operacyjne.

Jeśli firma zdecyduje się zatrudnić do odśnieżania firmę, to za wykonaną usługę powinien otrzymać fakturę, którą ujmuje w księgach rachunkowych zapisem:

 • Faktura za usługę odśnieżania
  Wn „Rozliczenie zakupu”,
  Wn „VAT naliczony”,
  Ma „Rozrachunki z dostawcami” lub „Pozostałe rozrachunki”.
 • Rozliczenie kosztu usługi
  Wn „Usługi obce”,
  Ma „Rozliczenie zakupu”.

Natomiast gdy to pracownik będzie odśnieżał, a firma zakupi odpowiedni sprzęt, to w zależności od zasad przyjętych w polityce rachunkowości należy zaliczyć go albo do środków trwałych, albo bezpośrednio odpiszesz w koszty.

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje specjalnego sposobu amortyzowania środków trwałych używanych sezonowo. Dlatego też, tak jak od innych środków trwałych, od środków używanych sezonowo dokonuje się amortyzacji drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (art. 32 ust. 1 UoR). Jednak można zastosować uproszczenie i niskocenne środki trwałe amortyzować jednorazowo. Zakupiony sprzęt do odśnieżania, który został uznany za środek trwały, można ująć w księgach rachunkowych następująco:

 • Faktura zakupu sprzętu:
  Wn „Rozliczenie zakupu”,
  Wn „VAT naliczony”,
  Ma „Rozrachunki z dostawcami” lub „Pozostałe rozrachunki”.
 • Oddanie środka trwałego do używania:
  Wn „Środki trwałe”,
  Ma „Rozliczenie zakupu”.
 • Amortyzacja jednorazowa lub miesięczna:
  Wn „Amortyzacja”,
  Ma „Umorzenie środków trwałych”.

Zwróć uwagę, że jeśli firma wybierze do celów podatkowych ustalenie odpisu amortyzacyjnego poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku, a więc amortyzacja będzie w kosztach tylko w okresie sezonu (art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT), to będzie ona niższa od amortyzacji bilansowej. Jeśli powstała różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową, powinien się ustalić odroczony podatek dochodowy(art. 37 UoR). Z tym że jeśli sprawozdanie finansowe firmy nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, można podatku odroczonego nie ustalać.

Sprzęt do odśnieżania, którego nie zaliczysz do środków trwałych, ze względu na bardzo niską wartość (np. 100 zł) odpisuje się w koszty w momencie zakupu, wprowadzając do ksiąg zapis:

 • Wn „Zużycie materiałów i energii”,
  Wn „VAT naliczony”,
  Ma „Rozrachunki z dostawcami” lub „Pozostałe rozrachunki”.

Pamiętaj tylko, aby kwotę do której niskocenne składniki majątku odpisujesz w koszty, w momencie zakupu określić w polityce rachunkowości (art. 10 UoR).

Podstawa prawna:

 • art. 10, art. 32 ust. 1, art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
 • art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Autor: Ewa Ostapowicz, specjalista w dziedzinie rachunkowości
Opracowanie redakcyjne: Sławomir Łuniewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31685 )
Array ( [docId] => 31685 )