Ewidencja księgowa kosztów szczepień przeciw grypie

Data: 20-11-2012 r.

Pracodawcy coraz częściej finansują pracownikom koszty nieobowiązkowych szczepień, np. przeciw grypie. Sprawdźmy, czy tego rodzaju wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Na przykładzie wyjaśniamy, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej.

Wydatek na szczepionkę zaliczymy w koszty podatkowe

Wydatek na zakup szczepionek przeciw grypie dla pracowników można zarachować w koszty działalności gospodarczej.

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2010 r., nr IBPBI/2/423-1356/09/PC szczepienia te stanowią skuteczny środek zapobiegający różnym chorobom. Zapewnienie pracownikom możliwości szczepienia ochronnego powinno przełożyć się na poprawę stanu zdrowia pracowników, ograniczając jednocześnie ich nieobecność w pracy z powodu choroby.

To z kolei (…) pozytywnie wpływa na efektywność wykonywanej przez nich pracy, a co za tym idzie na poziom przychodów osiąganych przez firmę. Oznacza to, że poniesienie przedmiotowych wydatków jest racjonalnie uzasadnione, jako zmierzające do osiągania przychodów lub powiększania poziomu przychodów (…).

Wydatki na szczepienia w kosztach podstawowej działalności operacyjnej

Wydatki poniesione na przeprowadzenie wśród pracowników profilaktycznych szczepień przeciw grypie, zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

przykładowo, spółka z o.o. pokryła koszt szczepień przeciwko grypie dla wszystkich chętnych pracowników. Ze szczepienia skorzystało 25 pracowników. Faktura otrzymana z ZOZ-u opiewała na kwotę: 1.000 zł brutto. Cena jednostkowa szczepienia wynosiła: 40 zł. Do faktury dołączono listę pracowników korzystających ze szczepień.

 

Ewidencja księgowa będzie przebiegała następująco:

 • Ewidencja wynagrodzenia brutto:
  Wn konta 430 - Wynagrodzenie,
  Ma konta 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
Obciążenia, które ponosi pracownik:
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od kwoty wynagrodzenia wraz zwartością szczepienia:
  Wn konta 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
  Ma konta 222 - Rozrachunki z ZUS;
 • zaliczka na PIT od wartości wynagrodzenia wraz z wartością pakietu medycznego:
  Wn konta 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
  Ma konta 223 - Rozrachunki z urzędem skarbowym.
 • Obciążenia pracodawcy (część składki emerytalnej, rentowej, składka wypadkowa, oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych):
  Wn konta 440 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
  Ma konta 222 - Rozrachunki z ZUS.
 • WB - wypłata wynagrodzenia:
  Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  Ma konto 130 Rachunek bieżący lub konto 100 Kasa.


Natomiast usługę wykonaną przez ZOZ można zaksięgować następująco:

 • Wartość usługi na podstawie otrzymanej faktury:
  Wn konta 300 - Rozliczenie zakupu,
  Ma konta 202 - Rozrachunki z dostawcami lub 240 - Inne rozrachunki.
 • Zarachowanie wartości usługi szczepienia pracowników na grypę w koszty działalności operacyjnej:
  Wn konta 440 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
  Ma konta 300 - Rozliczenie zakupu.

Podstawa prawna:

art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Autor: Krystyna Dąbrowska

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31657 )
Array ( [docId] => 31657 )