Ewidencja księgowa odsprzedaży samochodu do spółki z o.o.

Data: 28-12-2012 r.

Załóżmy, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. prowadzi też działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierza odsprzedać środek trwały - samochód ciężarowy poniżej 3,5 t z działalności gospodarczej do spółki z o.o. Sprawdźmy, jak prawidłowo zaksięgować zakup samochodu w sp. z o.o., a jak sprzedaż w działalności gospodarczej (prowadzącej KPiR)?

Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a updof). Natomiast kosztami uzyskania przychodów związanymi z odpłatnym zbyciem środków trwałych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit b updof) są wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, czyli wartość netto środków trwałych.

Ewidencja księgowa sprzedaży samochodu w KPiR

W objaśnieniach do KPiR (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.), kolumna 8 księgi, czyli „pozostałe przychody”, jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika. Z kolei wydatki na nabycie środka trwałego pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych umieszcza się w kolumnie 13 księgi, tj. „Pozostałe wydatki”.

Czyli przychody ujmiemy w kolumnie 8, a wartość netto sprzedanego środka trwałego w kolumnie 13 KPiR.

Ewidencja księgowa zakupu samochodu w spółce z o.o.

Zakup samochodu w spółce z o.o. ujmiemy w następujący sposób:

 1. Faktura za samochód:
  Wn „Rozliczenie zakupu”,
  Ma „Rozrachunki z dostawcami”.
 2. Przyjęcie samochodu jako środek trwały: Wn „Środki trwałe”, Ma „Rozliczenie zakupu”.

Wycena początkowa nabytego środka trwałego powinna się odbyć według ceny nabycia (art. 31, ust. 1 uor).

Podstawa prawna:

 • art. 31, ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – uor.
 • art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361) – updof,
 • objaśnienia do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Autor: Waldemar Gos

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31682 )
Array ( [docId] => 31682 )

Array ( [docId] => 31682 )