Ewidencja księgowa pożyczek dla pracowników z ZFŚS

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 03-08-2012 r.

Środki zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej i zakładowych obiektów socjalnych. Pojęcie działalności socjalnej został zdefiniowany w art. 2 ust.1 pkt 2 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokość świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych powinna być każdorazowo dostosowana do potrzeb poszczególnych uprawnionych. Świadczenia przyznawane z ZFŚS uwzględniają więc indywidualną sytuację życiową, materialną i rodzinną osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia (art. 8 ustawy o ZFŚS). Świadczenia mogą przyjąć formę pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej. Warunki i zasady korzystania z ZFŚŚ muszą być sprecyzowane w regulaminie.

Do najczęściej spotykanych w praktyce gospodarczej świadczeń przyznawanych z ZFŚS zaliczyć można udzielenie pożyczki, zwykle oprocentowanej na preferencyjnych warunkach.

Ewidencja księgowa udzielenia i spłaty pożyczki wraz z odsetkami przez pracownika może przebiegać w następujący sposób:

1. Wypłata udzielonej pożyczki z rachunku bankowego środków ZFŚS:

Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
Ma konto 13-5 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS".

2. Odsetki od pożyczki:

Wn 23-4 konto "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
Ma konto 851 "Fundusze specjalne- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

3. Spłata przez pracownika rat pożyczki w wysokości ustalonej w umowie:

Wn konto 13-5 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS",
Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

 

W praktyce spłata raty pożyczki z ZFŚS wraz z odsetkami potrącana jest z wynagrodzenia bieżącego. Na podstawie listy płac możliwe jest zaewidencjonowanie potrącenia:

Wn konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

Ma konto 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Przyjęcie powyższego rozwiązania skutkuje koniecznością dokonania refundacji środków z rachunku podstawowego na rzecz rachunku ZFŚS.

Mikuła Patrycja

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31627 )
Array ( [docId] => 31627 )