Ewidencja księgowa wydania towarów przewłaszczonych na zabezpieczenie

Data: 02-12-2012 r.

W związku z wydaniem właścicielowi towarów przewłaszczonych na zabezpieczenie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, a więc do dostawy towarów. Sprawdźmy, jak dokonać ewidencji księgowej przewłaszczenia towaru.

Jeżeli dostawy takiej dokonuje czynny podatnik VAT, powinna być ona udokumentowana wystawioną przez niego fakturą (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT; zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2011 r. – sygn. IPTPP2/443-307/11-4/BM).

Ewidencja księgowa wydania towarów przewłaszczonych na zabezpieczenie będzie przebiegać następująco:

 • Decyzja o restrukturyzacji długu – część główna
  Wn Inne należności restrukturyzowane
  Ma Należności stracone – kredyty.
 • Decyzja o restrukturyzacji długu – odsetki
  Wn Należności od pod. Restrukturyzowanych - odsetki
  Ma Należności stracone i rezerwy celowe – kredyty.
 • Przeniesienie rezerwy celowe
  Wn Rezerwy celowe
  Ma
  Rezerwy celowe na należności restrukturyzowane.
 • Zamiana części długu (należność główna) na zapasy w wartości netto
  Wn Aktywa do zbycia - zapasy
  Ma Inne należności restrukturyzowane.

 

 • Utworzenie rezerwy na deprecjację towarów (różnica między wartością netto a wartością godziwą po wycenie)
  Wn Odpisy na rezerwy – rezerwy na deprecjację
  Ma Aktywa do zbycia – rezerwy na deprecjację.

Podstawa prawna:

 • § 5 i§ 30 MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”.

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31666 )
Array ( [docId] => 31666 )