Faktura papierowa czy elektroniczna

Autor: Dąbrowska Krystyna
Data: 30-05-2012 r.

Stosując faktury elektroniczne zaoszczędza się na wysyłce pocztowej, na kosztach zakupu papieru, tonerów do drukarek, zmniejsza czas dotarcia faktury do kontrahenta i zwiększa efektywność pracy. Samo przechowywanie takich faktur wymagać będzie jedynie miejsca na dysku a nie segregatorów i regałów w biurze.

Już od dawna, bo od 1.1.2011 r. można wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Robi się to na podstawie rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz 1661).

Dotychczas akceptowalnymi formami faktur były tradycyjne papierowe, e-faktury opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub e-faktury wysyłane za pomocą zamkniętej sieci elektronicznej wymiany danych (EDI). Teraz nie trzeba mieć kosztownego podpisu elektronicznego ani kosztownych programów.

Faktury można przesyłać w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, ale musi być uzyskana zgoda kontrahenta na taką formę przesyłki w formie jego oświadczenia woli. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Faktury wysłane w formie elektronicznej można przechowywać w dowolny sposób, z tym że trzeba zadbać o to, aby zapewnić:

  • autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  • łatwość ich wyszukiwania;
  • bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Faktur nie trzeba drukować bowiem rozporządzenie dopuszcza możliwość przechowywania ich w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej, np. na CD, dysku twardym, serwerze lub na innym nośniku. Podobnie postępuje się z fakturami korygującymi. Co ciekawe e-faktury można będzie przechowywać również w innym kraju UE, pod warunkiem zapewnienia do nich organowi podatkowemu dostępu online.

Dąbrowska Krystyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31609 )
Array ( [docId] => 31609 )

Array ( [docId] => 31609 )