Faktura VAT RR w ewidencji księgowej

Data: 02-12-2012 r.

Ewidencja bilansowa nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego dokonywana jest z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT. Sprawdźmy na przykładzie, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej i jak rozliczyć pod względem VAT fakturę VAT RR.

Kwota zryczałtowanego VAT wykazanego w fakturze VAT RR (obliczonego według aktualnie obowiązującej stawki 7%) zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę do zapłaty rolnikowi ryczałtowemu.

Jednocześnie, kwota ta może stać się podatkiem podlegającym odliczeniu lub zaliczeniu do kosztów operacyjnych jednostki. Praktyczny aspekt tych operacji gospodarczych wyjaśniamy na przykładzie.

Przykład

Spółka A zakupiła od rolnika ryczałtowego 10 ton siana za cenę jednostkową 100 zł/tonę. Spółka wystawiła fakturę VAT RR, spełniającą wszystkie wymogi określone w art. 116 ustawy o VAT oraz opłaciła należność w ciągu 14 dni na rachunek bankowy rolnika. W świetle powyższego:

 1. wartość netto towaru 1.000 zł, tj. 10 t x 100 zł/t
 2. podatek VAT podlegający odliczeniu (kwota zryczałtowanego zwrotu podatku VAT) 70 zł, tj. 1.000 zł x 7%
 3. kwota do zapłaty rolnikowi ryczałtowemu (wartość brutto) = 1.070 zł.

Ewidencja księgowa:

 • Faktury VAT RR
  a) wartość netto 1.000 zł
  Wn 303 – rozliczenie zakupu
  b) podatek VAT podlegający odliczeniu 70 zł
  Wn 222-01 – podatek naliczony VAT podlegający odliczeniu
  c) zobowiązanie ogółem 1.070 zł
  Ma 202 – rozrachunki z dostawcami.
 • Pz - przyjęcie produktów rolnych do magazynu według cen zakupu netto (bez VAT) 1.000 zł
  Wn 301 – Materiały,
  Ma 303 – Rozliczenie zakupu.
 • WB - zapłata na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego 1.070 zł
  Wn 202 – rozrachunki z dostawcami
  Ma 131- rachunek bieżący.

Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 19, art. 115-118 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.),
 • art. 20 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Joanna Szyszkowska

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31664 )
Array ( [docId] => 31664 )