Firma wykupuje samochód z leasingu – amortyzacja i ewidencja księgowa

Data: 16-11-2012 r.

Jeżeli spółka zdecyduje się wykupić samochód po zakończeniu podstawowego okresu umowy następuje przekwalifikowanie leasingowanego składnika na własne środki trwałe. A co wówczas z amortyzacją samochodu? Jak dokonać ewidencji księgowej?

W takiej sytuacji spółka powinna pozostawić w bilansowej ewidencji środek trwały wprowadzony na moment rozpoczęcia leasingu i dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych według uprzednio przyjętych zasad.

Pamiętajmy, że zmiana tytułu prawnego nie stanowi podstawy do zaprzestania amortyzacji środka trwałego.

Warto dodać, że zaprezentowane podejście jest zgodne z treścią Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Przypomnijmy, że znowelizowany KSR można stosować po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczęty w 2012, z tym, że istnieje możliwość jego wcześniejszego zastosowania.

Zatem w przypadku nabycia przedmiotu leasingu za opłatę końcową jest on w dalszym ciągu wykazywany w aktywach korzystającego, który kontynuuje jego amortyzowanie przez okres ekonomicznej użyteczności (pkt VI.10)

Opłata końcowa stanowi w całości część kapitałową i służy spłacie zobowiązania z tytułu nabycia przedmiotu leasingu.

Ewidencja księgowa będzie przebiegała następująco:

  • Wn konto „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”
  • Ma konto „Rachunek bankowy”.

Ewentualna nadwyżka spłat nad kwotą zobowiązania obciąża pozostałe koszty operacyjne.

Podstawa prawna:

pkt VI.10 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

Autor: Paweł Sałdyka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31653 )
Array ( [docId] => 31653 )