Zmiany w prowadzeniu KPiR – dowiedz się czy na tym zyskasz

Data: 30-03-2018 r.

Resort finansów ogłosił projekt zmian rozporządzenia dotyczącego  prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Zmniejszona zostanie liczba obowiązków dla podatników. Dowiedz się więcej na ten temat.

W dniu 5 marca resort finansów opublikował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Proponowane zmiany zmierzają do zmniejszenia liczby obowiązków ciążących na podatnikach.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw, czyli prowadzący lombardy nie będą mieli obowiązku prowadzenia ewidencji udzielonych pożyczek i zastawionych rzeczy.

Mniej zawiadomień dla podatnika

Zniknie konieczność zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o:

  • zawarciu umowy z biurem rachunkowym, której przedmiotem jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w razie, gdy rozpoczynają działalności gospodarczej albo w zeszłym roku opodatkowani byli ryczałtem ewidencjonowanym lub prowadzi księgi rachunkowe; zniesienie obowiązku zawiadomienia dotyczy również wspólników spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich, a także rolników;
  • zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rzetelność ksiąg przychodów i rozchodów

W projekcie rozporządzenia przewidziano rozszerzenie pojęcia rzetelności podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Będzie ona miała ten walor, jeśli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej uzupełni księgę o brakujące zapisy, np. o faktury sprzedaży bądź dokona korekty błędnych zapisów, np. wyksięguje puste faktury.

Dowody wewnętrzne

Rozszerzeniu uległ katalog dowodów wewnętrznych na podstawie, których mogą być dokonywane zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podatnicy dokonujący zakupów będą mogli na podstawie sporządzonych przez siebie dowodów zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie produktów roślinnych i zwierzęcych bezpośrednio od ich krajowych producentów lub hodowców.

Zdanie eksperta

Proponowane zmiany należy ocenić jako pozytywne, w szczególności zniesienie obowiązku przesyłania do urzędów skarbowych różnego rodzaju zawiadomień, co było wyrazem tendencji do nadmiernego nadzorowania czy też kontrolowania podatników. Z pewnością można powiedzieć, iż zmniejszanie tego typu obowiązków zmierza ku debiurokratyzacji fiskusa.

Etap legislacyjny:

projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – przekazany do konsultacji publicznych.

Czytaj także w PortaluFK:


Tagi: pkpir

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40896 )
Array ( [docId] => 40896 )