Jakie składniki wynagrodzenia liczymy jako wydatek kwalifikowany

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 26-05-2012 r.

Do kosztów kwalifikowanych, które ulegają refundacji w ramach funduszy europejskich można wliczyć wydatki związane z personelem. Jakie dokładnie składniki wynagrodzenia mogą, a jakie nie mogą zostać przez przedsiębiorcę liczone?

Do wydatku kwalifikowanego należą:

 • wynagrodzenie podstawowe
 • wynagrodzenie za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz urlop*
 • wynagrodzenie zespołu nadzorującego realizację projektu, bez ograniczenia procentowego
 • stała kwartalna premia dla pracowników pionu technicznego i handlowego
 • stała miesięczna premia w wysokości 10%, przyznawana wszystkim pracownikom
 • dodatek stażowy 1% za każdy rok pracy
 • dodatek za sprawowanie stanowiska kierowniczego, wypłacany w stałej wysokości
 • dodatek funkcyjny za sprawowanie stanowiska kierowniczego, wypłacany w stałej wysokości.

Do wydatków niekwalifikowanych należą:

 • wynagrodzenie za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz urlop*
 • odpisy dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • zasiłki finansowane przez państwo, np. zasiłek rodzinny
 • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • koszty przeznaczone na nagrody jubileuszowe
 • koszty poniesione w związku z odprawami emerytalno-rentowymi
 • dopłaty do świadczeń medycznych
 • składki na grupowe ubezpieczenie na życie
 • premie uznaniowe, przyznawane po rozpatrzeniu wniosku premiowego.

*Wynagrodzenie urlopowe oraz chorobowe nie będzie wydatkiem kwalifikowanym, kiedy pracownik rozlicza swój czas pracy w projekcie oraz wykonanych zadań na podstawie karty czasu. Koszt kwalifikowany dotyczy tylko pracowników oddelegowanych do pracy w projekcie w 100%, bezpośrednio z etatu.

Pamiętaj jednak, aby zawsze sprawdzić aktualne dane w rozporządzeniu Ministra Regionalnego.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31608 )
Array ( [docId] => 31608 )

Array ( [docId] => 31608 )