Księgowanie nieodpłatnego przyjęcia środków trwałych

Data: 23-12-2012 r.

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli oczywiście stosownie do innych postanowień czy ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Jak dokonać ewidencji księgowej nieodpłatnego przyjęcie środków trwałych?

Zasadniczo wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli oczywiście stosownie do innych postanowień nie zwiększają one funduszu.

Przykład:

Załóżmy, że spółdzielnia kupiła i przekazała nieodpłatnie wyposażenie na plac zabaw należący do urzędu miasta. W skład wyposażenia wchodzą środki trwałe powyżej 3.500 zł, a także o niższej wartości.

Nieodpłatne przyjęcie środków trwałych księguje się w większości jednostek zapisem:

 • Wn konto 01 „Środki trwałe”
 • Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Jednocześnie kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych:

 • Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
 • Ma konto 76-0 „Pozostałe koszty operacyjne”

Same odpisy amortyzacyjne księgowane są natomiast według zasad ogólnych na kontach kosztów działalności operacyjnej:

 • Wn konto 40 „Amortyzacja”
 • Ma konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”

 

Odpisanie wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych:

 • Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
 • Ma konto76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”

Natomiast zakup środka trwałego ewidencjonuje się zapisem:

 • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Wn konto 01 „Środki trwałe”

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 1 pkt 15, art. 41 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor,
 • ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Autor: Krystyna Dąbrowska
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31680 )
Array ( [docId] => 31680 )