Metody księgowania w PKPiR

Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-07-2012 r.

Podatnicy prowadzący PKPiR mogą wybrać dwie metody rozliczania kosztów. W zależności od wyboru metody prowadzenia księgi (memoriałowej lub kasowej) inaczej będzie wyglądało rozliczenie kosztów uzyskania przychodu.

Moment zaksięgowania wydatków zależy od wybranej przez podatnika metody ewidencjonowania kosztów. Metoda kasowa oznacza księgowanie wydatków w momencie ich poniesienia, metoda memoriałowa oznacza księgowanie wydatków w okresie, w którym uzyskuje się przychód związany z tym kosztem.

Metoda kasowa polega na tym, że podatnicy prowadzący księgę zaliczają wydatki do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Oznacza to:

  • datę obciążenia fakturą notą czy rachunkiem (niektórzy przyjmują datę otrzymania - zaakceptowania dokumentu obciążeniowego);
  • datę faktycznego dokonania wydatku w pozostałych przypadkach.

Taka metoda pozwala na regulowanie podstawy opodatkowania w danym okresie poprzez dokonanie dodatkowych zakupów.

Metoda memoriałowa określona w ustawie o PIT, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

 

Zatem jeżeli podatnik wybrał metodę memoriałową potrącania kosztów uzyskania przychodów, to koszty bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Nie ma więc w tym przypadku znaczenia data wystawienia faktury oraz data sprzedaży, ale moment osiągnięcia przychodów bezpośrednio związanych z kosztem. Natomiast koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, ale poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (zeznania podatkowego), są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe (zeznanie).

Jeżeli natomiast podatnik wybrał metodę kasową prowadzenia KPiR, to bez względu na to, czy jest to koszt bezpośrednio związany z przychodami, dniem poniesienia kosztu będzie jego poniesienie, czyli zasadniczo dzień wystawienia faktury.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31626 )
Array ( [docId] => 31626 )