Napiwki – ewidencja księgowa

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 03-08-2012 r.

Napiwek według Słownika Języka Polskiego to "datek pieniężny wręczany zwyczajowo za usługę". Napiwek stanowi swoiste potwierdzenie przez klienta satysfakcji, zaś u pracownika – potwierdzenie dobrze wykonanej usługi. Otrzymane napiwków przez pracowników, głównie punktów gastronomicznych może zostać zaewidencjonowane w księgach rachunkowych.

Sposób ewidencji napiwków w księgach rachunkowych

- Wn konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Napiwki pracowników).

Opodatkowanie otrzymanych napiwków uzależnione jest od sposobu ich przekazywania. Co do zasady należy rozróżnić dwie sytuacje skutkujące zakwalifikowaniem otrzymanych napiwków do:

1. przychodów ze stosunku pracy;

2. przychodów z tzw. innych źródeł.

Sposób wypłaty napiwków pracownikom nie wpływa jednak na zaewidencjonowanie. Na podstawie informacji przekazanych do działu płac pracownikowi naliczona zostaje wysokość napiwków przypadających do wypłaty na danego pracownika. Następuje obciążenie konta Ma 23 „Rozrachunki z pracownikami” i rozliczenie konta 24 „Pozostałe rozrachunki” (strona Wn).

 

Kiedy środki pieniężne zostaną postawione do dyspozycji pracownika zdarzenie gospodarczo w księgach powinno zostać zaewidencjonowane jako zmniejszenie zobowiązań wobec pracowników (po stronie Wn – konto 23 „Rozrachunki z pracownikami” i po stronie Ma- konta „Kasa” lub „Rachunek bieżący”).

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31628 )
Array ( [docId] => 31628 )