Nota korygująca a obowiązki nabywcy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-07-2012 r.

Niejednokrotnie podczas prowadzenia otrzymywania faktur przedsiębiorcy dostrzegają błędy dotyczące ich firmy. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skorygować błąd. Użyć do tego należy noty korygującej.

Nota korygująca jest odpowiednikiem faktury korygującej. O ile jednak faktura korygująca jest wystawiana przez podatnika dokonującego dostawy lub wykonującego usługę, nota korygująca wystawiana jest przez nabywcę towaru lub usługi.

Co do zasady, nota korygująca może być wystawiona przez nabywcę tylko wówczas, gdy w fakturze stwierdzi on błędy nieistotne, niemające przede wszystkim wpływu na zmniejszenie lub zwiększenie wykazanej w fakturze VAT kwoty należności, oraz kwoty podatku VAT. Nota korygująca wystawiana jest w przypadku istnienia pomyłki, zwłaszcza w:

  • nazwie nabywcy albo sprzedawcy,
  • ich adresie,
  • numerze identyfikacji podatkowej,
  • znaczeniach towaru.

Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią.

Zatem jedynie nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się m.in. z danymi dotyczącymi nazwy firmy - może wystawić notę korygującą, gdyż w tym przypadku ustawodawca - czytając wprost przepisy - nie przewidział żadnych ograniczeń.

Również orzecznictwo NSA potwierdza takie stanowisko. W wyroku z 17 listopada 2009 r., sygn. akt I FSK 1179/08, NSA jednoznacznie potwierdził, że sprzedawca nie może poprawić faktury VAT, wystawiając notę korygującą. Takie uprawnienie przysługuje tylko nabywcy towaru. W uzasadnieniu NSA potwierdził, że:

" (...) ustawodawca przewidział możliwość dokonywania poprawek faktur VAT poprzez wystawienie not i faktur korygujących. Jednak z przepisów jasno wynika, że noty korygujące wystawia tylko nabywca. Sprzedawca może wystawić fakturę korygującą (...).

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31625 )
Array ( [docId] => 31625 )