Okulary dla przedsiębiorcy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 31-05-2012 r.

Co do zasady zakup okularów przez przedsiębiorące nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jednak w pewnych okolicznościach mogą one taki koszt stanowić.

Okulary korygujące wzrok

Aby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione następujące warunki:

  • został on poniesiony w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie znajduje się w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty.

Niewątpliwie wydatki na zakup okularów spełniają kryterium racjonalności oraz nie są wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty. Co do zasady organy podatkowe kwestionują możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów. Argumentując, iż mają one charakter osobisty.
Takie stanowisko zaprezentował Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni, w piśmie z 24 czerwca 2008 r., nr PD-2/415-0034/06, gdzie czytamy:

„(…) Okulary korygujące wzrok mają na celu ochronę Pani zdrowia podczas wykonywania prac przy komputerze i to zarówno jeżeli wykonuje Pani te prace prywatnie oraz gdy mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym. Bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego typu wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług. Nie jest czynnikiem zapewniającym relatywnie zwiększenie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (…)”.

Okulary "specjalnego rodzaju"

Inaczej jest jednak, gdy podatnik dokonuje zakupu okularów specjalnego rodzaju, koniecznych do wykonywania określonych czynności, wchodzących w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i nie używa ich na co dzień bez związku z działalnością zawodową czy gospodarczą. Takie stanowisko zaprezentował Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, w interpretacji z 18 stycznia 2007 r., nr USIII/415-7/17/06, gdzie czytamy:

„(…) Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że świadczenie usług stomatologicznych, ze względów na ich specyfikę i wymogi higieniczne konieczne jest używanie specjalnych okularów z odpowiednimi soczewkami. Z oświadczenia podatniczki wynika, iż zakupione okulary i soczewki służą tylko do pracy w gabinecie stomatologicznym. W związku z tym należy uznać, iż wydatki na badanie wzroku oraz zakup okularów korekcyjnych, jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i mające wpływ na jakość świadczonych usług i wielkość osiągniętego przychodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej (…)”.


Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31610 )
Array ( [docId] => 31610 )