Pierwsze wyposażenie finansowane ze środków inwestycyjnych

Data: 23-12-2012 r.

Do nakładów inwestycyjnych zalicza się wszelkie przedmioty wyposażenia obiektów budowlanych, niezbędne do ich uruchomienia i użytkowania, w tym także przedmioty nietrwałe i materiały. W skład pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych wchodzą zarówno środki trwałe, pozostałe środki trwałe, jak i drobny sprzęt i materiały.

Pierwsze wyposażenie wchodzi w skład inwestycji, dlatego jest finansowane z paragrafów inwestycyjnych i ewidencjonowane początkowo na koncie 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje).

Do nakładów inwestycyjnych zaliczamy wszelkie przedmioty wyposażenia obiektów budowlanych, niezbędne do ich uruchomienia i użytkowania, w tym także przedmioty nietrwałe i materiały. W skład pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych wchodzą zarówno środki trwałe, pozostałe środki trwałe, jak i drobny sprzęt i materiały.

Ewidencja pierwszego wyposażenia finansowanego ze środków inwestycyjnych może przebiegać następująco:

 • Wpływ środków przeznaczonych na inwestycję:
  • Wn 130 Rachunek bieżący jednostki
  • Ma 223 Rozliczenie wydatków budżetowych
 • Faktury za zakupione pierwsze wyposażenie:
  • Wn 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  • Ma 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 • Zapłata za faktury:
  • Wn 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
  • Ma 130 Rachunek bieżący jednostki

Zapis równoległy:

  • Wn 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
  • Ma 800 Fundusz jednostki
 • Przeksięgowanie wydatków na podstawie sprawozdania Rb-28S:
  • Wn 223 Rozliczenie wydatków budżetowych
  • Ma 800 Fundusz jednostki

 • Zwrot niewykorzystanych środków budżetowych na inwestycje:
  • Wn 223 Rozliczenie wydatków budżetowych
  • Ma 130 Rachunek bieżący jednostki
 • Przyjęcie do używania środków trwałych:
  • Wn 011 Środki trwałe
  • Ma 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
 • Przyjęcie do używania pozostałych środków trwałych:
  • Wn 013 Pozostałe środki trwałe
  • Ma 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

zapis równoległy:

   • Wn 800 Fundusz jednostki
   • Ma 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
  • Wydanie do używania drobnego sprzętu i narzędzi (z uwzględnieniem ich w ewidencji ilościowej):
   • Wn 800 Fundusz jednostki
   • Ma 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  • Przeksięgowanie w końcu roku salda konta 810 na fundusz jednostki:
   • Wn 800 Fundusz jednostki
   • Ma 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje.

  Podstawa prawna:

  • art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

  Autor: Ewa Kowalska
  Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

  Opinie czytelników

  Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

  Polecane artykuły

  Zobacz także

  Otwarcie ksiąg rachunkowych

  pobierz

  Dofinasowanie przyjazdu do pracy

  pobierz

  Klasyfikacja budżetowa

  pobierz

  Koszty podróży służbowej na przełomie roku

  pobierz

  Polecamy

  1495