Pierwsze wyposażenie finansowane ze środków inwestycyjnych

Data: 23-12-2012 r.

Do nakładów inwestycyjnych zalicza się wszelkie przedmioty wyposażenia obiektów budowlanych, niezbędne do ich uruchomienia i użytkowania, w tym także przedmioty nietrwałe i materiały. W skład pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych wchodzą zarówno środki trwałe, pozostałe środki trwałe, jak i drobny sprzęt i materiały.

Pierwsze wyposażenie wchodzi w skład inwestycji, dlatego jest finansowane z paragrafów inwestycyjnych i ewidencjonowane początkowo na koncie 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje).

Do nakładów inwestycyjnych zaliczamy wszelkie przedmioty wyposażenia obiektów budowlanych, niezbędne do ich uruchomienia i użytkowania, w tym także przedmioty nietrwałe i materiały. W skład pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych wchodzą zarówno środki trwałe, pozostałe środki trwałe, jak i drobny sprzęt i materiały.

Ewidencja pierwszego wyposażenia finansowanego ze środków inwestycyjnych może przebiegać następująco:

 • Wpływ środków przeznaczonych na inwestycję:
  • Wn 130 Rachunek bieżący jednostki
  • Ma 223 Rozliczenie wydatków budżetowych
 • Faktury za zakupione pierwsze wyposażenie:
  • Wn 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  • Ma 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 • Zapłata za faktury:
  • Wn 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
  • Ma 130 Rachunek bieżący jednostki

Zapis równoległy:

  • Wn 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
  • Ma 800 Fundusz jednostki
 • Przeksięgowanie wydatków na podstawie sprawozdania Rb-28S:
  • Wn 223 Rozliczenie wydatków budżetowych
  • Ma 800 Fundusz jednostki

 • Zwrot niewykorzystanych środków budżetowych na inwestycje:
  • Wn 223 Rozliczenie wydatków budżetowych
  • Ma 130 Rachunek bieżący jednostki
 • Przyjęcie do używania środków trwałych:
  • Wn 011 Środki trwałe
  • Ma 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
 • Przyjęcie do używania pozostałych środków trwałych:
  • Wn 013 Pozostałe środki trwałe
  • Ma 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

zapis równoległy:

   • Wn 800 Fundusz jednostki
   • Ma 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
  • Wydanie do używania drobnego sprzętu i narzędzi (z uwzględnieniem ich w ewidencji ilościowej):
   • Wn 800 Fundusz jednostki
   • Ma 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  • Przeksięgowanie w końcu roku salda konta 810 na fundusz jednostki:
   • Wn 800 Fundusz jednostki
   • Ma 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje.

  Podstawa prawna:

  • art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

  Autor: Ewa Kowalska
  Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31679 )
  Array ( [docId] => 31679 )