Podróż służbowa przedsiębiorcy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-06-2012 r.

Przedsiębiorcy przebywający w podróżach służbowych niezwykle często mają problem z prawidłowym jej rozliczeniem oraz udokumentowaniem wydatków poniesionych w czasie jej trwania. Kwestie związane z rozliczaniem podróży służbowych są niezwykle często przedmiotem kontroli organów podatkowych.

Przedsiębiorca ponosząc wydatki związane z wyjazdem służbowym może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie faktycznie poniesione wydatki, jeżeli ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągnięcie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu, o ile nie są one wyszczególnione jako nie stanowiące takich kosztów.

Ponadto chcąc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety i inne wydatki dotyczące podróży służbowej, należy je właściwie udokumentować. Osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów dokonują tego za pomocą dowodu wewnętrznego. Dowód taki powinien zawierać:

  • imię i nazwisko podatnika odbywającego podróż służbową,
  • cel podróży,
  • nazwę miejscowości docelowej,
  • liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej, tj. data i godzina wyjazdu i powrotu,
  • stawkę i wartość przysługujących diet.

Dlatego też należy uznać, iż aby jednak przedsiębiorca mógł zaliczyć diety do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest, aby odbywana przez niego podróż była „podróżą służbową”.

Podsumowując, stwierdzić należy, że jeżeli Podatnik będzie odbywał podróże służbowe to do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie dowodów wewnętrznych może zaliczyć diety – do wysokości przysługującego limitu.

Co niezwykle istotne pozostałe wydatki na noclegi, bilety kolejowe oraz paliwo udokumentowane dowodami księgowymi, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, bez konieczności ujmowania ich w dowodach wewnętrznych.

Stanowisko takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie nr ILPB1/415-101/09-5/AA, z 14 kwietnia 2009 roku, gdzie możemy przeczytać:

"(...) przedsiębiorca ponosząc wydatki związane z wyjazdem służbowym może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie faktycznie poniesione wydatki, jeżeli ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągnięcie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu, o ile nie są one wyszczególnione jako nie stanowiące takich kosztów. Aby jednak przedsiębiorca mógł zaliczyć diety do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest, aby odbywana przez niego podróż była „podróżą służbową”.

Podsumowując powyższe, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca będzie odbywał podróże służbowe to do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie dowodów wewnętrznych może zaliczyć diety – do wysokości przysługującego limitu. Natomiast wydatki na noclegi, bilety kolejowe oraz paliwo udokumentowane dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, bez konieczności ujmowania ich w dowodach wewnętrznych (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31614 )
Array ( [docId] => 31614 )