Przychody ze sprzedaży netto muszą uwzględniać udzielone rabaty

Data: 05-08-2013 r.

Jako przychody ze sprzedaży ujmuje się przychody ze sprzedaży w kraju i za granicą (dostawy wewnątrzwspólnotowe, eksport) wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów, usług).

W zależności od rodzaju i odmiany prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej, wskazujemy przychody tworzące:

 
 • sprzedaż produktów produkcji przemysłowej,
 • sprzedaż produkcji budowlano-montażowej,
 • sprzedaż produktów produkcji rolnej,
 • usług podstawowych.

Do przychodów ze sprzedaży produktów nie zalicza się:

 • należnego podatku od towarów i usług;
 • otrzymanych przed wykonaniem usług lub dostawy wyrobów gotowych i półproduktów przedpłat i zaliczek, które do momentu uznania za przychody, ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów;
 • przekazania wyrobów gotowych z własnych zakładów wytwarzających te produkty do własnych placówek handlu detalicznego, magazynów hurtowych i zakładów gastronomicznych;
 • zużycia produktów w postaci wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz świadczenia usług na potrzeby własnej działalności statutowej – gospodarczej, socjalnej i budowy środków trwałych.

Ważne jest, aby prowadzić ewidencję szczegółową, np. według:
 • grup produktów lub według zakładów produkcyjnych;
 • obowiązujących stawek VAT;
 • kierunków sprzedaży, tj. kraj, dostawy wewnątrzwspólnotowe, sprzedaż do krajów spoza UE;
 • odbiorców, tj. jednostek powiązanych i pozostałych – taki podział ułatwi sporządzenie rachunku zysków i strat, w którym w przychodach netto ze sprzedaży wyodrębnia się przychody od jednostek powiązanych (w wersji kalkulacyjnej i porównawczej).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31695 )
Array ( [docId] => 31695 )

Array ( [docId] => 31695 )