Rozchody z kasy na rzecz właściciela

Data: 03-12-2012 r.

Rozchody z kasy na rzecz właściciela najlepiej ewidencjonować na koncie Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z właścicielami. Dokumentami pobrania środków z kasy są KW i raport kasowy.

Do kierownika jednostki należy decyzja o sposobie udokumentowania operacji gospodarczych w przypadku prowadzenia kasy. Jeżeli firma przekroczy limit przychodów, ma obowiązek przejść na pełną rachunkowość. W przypadku pełnej księgowości konta księgowe i kasa muszą być zgodne. Jak prawidłowo właściciel może pobierać pieniądze z kasy, czy wystarczy dokument KW? Sprawdźmy ewidencję księgową.

Dokumenty pobrania środków pieniężnych z kasy, to KW i raport kasowy, do którego te asygnaty będą wpisywane. Ewidencje księgowe na koncie kasa są dokonywane na podstawie raportów kasowych.

W ciągu roku najlepiej rozchody z kasy na rzecz właściciela księgować na koncie Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z właścicielami.

Środki pieniężne wyprowadzone przez właściciela w trakcie roku z różnych tytułów należy na dzień bilansowy przeanalizować pod względem tego, czy stanowią trwałe, czy przejściowe zmniejszenie kapitału firmy.

Nierozliczone kwoty figurujące, jako saldo Wn konta Pozostałe rozrachunki, stanowią należność krótkoterminową od właściciela, jeśli będą podlegały rozliczeniu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. W takim przypadku wykazuje się je w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 lit. c). Najczęściej dotyczy to pobranych przez właściciela zaliczek na zakupy firmowe.

 

Natomiast wypłaty mające charakter trwały, czyli np. zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS opłacone za właściciela ze środków firmy, wypłaty prywatne, wpływają na zmniejszenie kapitału właściciela, tj. nie będą do firmy zwrócone. Takie kwoty przeksięgowuje się z konta Pozostałe rozrachunki zapisem:

- Wn "Kapitał właściciela" lub konto rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma "Pozostałe rozrachunki - Rozrachunki z właścicielem.

Niezależnie od ujęcia w księgach rachunkowych, kwoty trwale zmniejszające kapitał pomniejszają wartość kapitału podstawowego wykazanego w pozycji A.I pasywów bilansu "Kapitał (fundusz) podstawowy". Gdyby przekroczyły one wartość kapitału podstawowego, wystąpi ujemny kapitał właściciela, który wykazuje się w pasywach w pozycji A.I ze znakiem minus.

Jeśli kwoty trwale zmniejszające kapitał zostaną przeksięgowane na dzień bilansowy na konto Rozliczenie wyniku finansowego, zmniejszą zysk do wypłaty za dany rok obrotowy.

art. 20 ust. 1, art. 17 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

dr Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31668 )
Array ( [docId] => 31668 )

Array ( [docId] => 31668 )