Rozliczenie kosztów poniesionych na urządzenie pomieszczeń socjalnych

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Firmy ponoszą wydatki na pomieszczenia socjalne gdzie pracownicy mogą przygotować sobie posiłek. Niejednokrotnie koszty urządzenia takich pomieszczeń są znaczne. Powstaje wówczas problem rozliczenia ich na gruncie podatkowym.

Kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W mojej opinii wydatki na zakup zaplecza kuchennego spełnia wskazane powyżej kryteria, bowiem wydatki ponoszone przez pracodawcę na wyposażenie kuchni to wydatki wpływające na komfort pracownika w miejscu w pracy. Kuchnia dla pracowników w miejscu pracy jest obecnie powszechną formą dbania przez pracodawcę o pozytywną atmosferę w miejscu pracy, która bezsprzecznie przyczynia się do efektywności firmy.

Ponadto zakupione sprzęty znajdują się w siedzibie firmy i są pozostawione do dyspozycji pracowników podatnika. Są zatem wykorzystywane do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wydatki tego rodzaju są kosztami o charakterze ogólnym, których nie da się bezpośrednio powiązać z jakimkolwiek przychodem, a które są niezbędne do prowadzenia działalności. Bezsprzecznie wpływają one w sposób pośredni na uzyskiwany przez podatnika przychód.

Należy podkreślić fakt, iż pracodawca zapewnia pracownikom komfortowe warunki pracy dzięki kuchni w miejscu pracy, nie wpływa na wysokość przychodu pracowników. Do osiąganego przez nich przychodu nie dolicza się wartości tego rodzaju świadczenia.

 

Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z 29 maja 2006 r., nr II-2/423/5/2006/KS, gdzie czytamy:

„(…) wszystkie uzasadnione wydatki ponoszone przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz swoich pracowników, tj. zarówno wydatki bezpośrednie, wynikające z zatrudnienia, jak i pośrednie (nawet jeżeli obowiązek ich ponoszenia nie wynika z układu zbiorowego pracy lub innych aktów prawnych) stanowią koszty uzyskania przychodów o ile nie zostały wyłączone z tych kosztów przepisem szczególnym.(...) poniesiony przez wydatek na zakup kuchenki mikrofalowej stanowi koszt uzyskania przychodów (…)”.

Jednak zdarzają się również niekorzystne stanowiska, kwestionujące możliwość zaliczenia wydatków na zaplecze kuchenne do kosztów podatkowych. Tytułem przykładu można wskazać pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z 3 kwietnia 2006 r., nr PDF-III-415-1/06, gdzie czytamy:

„(…)THERMOMIX wśród wszystkich swoich czynności nie posiada funkcji parzenia herbaty i kawy a jedynie parzenie kawy cappucino. Wobec tego, zakup tego typu urządzenia za kwotę 3.500zł do parzenia kawy cappucino dla pracowników i kontrahentów w ocenie tutejszego Organu podatkowego, nie stanowi racjonalnie i gospodarczo uzasadnionego wydatku, który ma lub może mieć wpływ na wysokość uzyskiwanych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a więc nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31604 )
Array ( [docId] => 31604 )

Array ( [docId] => 31604 )