Wydatki na posiadanie psa w firmie

Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Celem ochrony mienia przedsiębiorcy najczęściej korzystają z wyspecjalizowanych firm ochroniarskich. Jednak niejednokrotnie nie jest wystarczające lub potrzebne zatrudnienie firmy. Dlatego często przedsiębiorcy decydują się na zakup psów stróżujących. Powstaje wówczas problem jak rozliczyć poniesione na nie wydatki.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Niewątpliwie wydatki na zakup psa i jego utrzymanie spełniają wskazane powyżej kryteria.

Ponadto wydatki na zakup psa, budy, jak i karmy dla zwierząt te nie znajduje się w katalogu wyłączeń, nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu. Skoro nie ma wyraźnego wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodów, to należy domniemywać, że mogą być one uznane za koszty podatkowe. Nie ulega wątpliwości, że koszty związane z tego rodzaju ochroną, dotyczące zakupu psa oraz jego utrzymania, czyli wydatki na kupno karmy, budę, usług weterynaryjnych, względnie jego tresurę, co do zasady, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, służą one bowiem ochronie firmy, a tym samym zabezpieczeniu źródła przychodu.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w licznych pismach organów podatkowych. Jako przykład można przytoczyć pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, nr U.S.I/3.415-27/2005, z dnia 10 listopada 2005 r., gdzie możemy przeczytać:

„(…) wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami. Są nimi koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż stanowisko wyrażone przez Pana dotyczące utrzymania psów w firmie, które pełnią rolę stróża jest prawidłowe (…)”.

Jednocześnie w podatku od towarów i usług kwota podatku naliczonego wykazana w fakturach zakupu będzie podlegała odliczeniu na ogólnych zasadach. Przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych szczególnych uregulowań.

Powyższe stanowisko potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, w piśmie z 28 stycznia 2005 r., nr PO III 443/1/05, w którym możemy przeczytać:

„(…)wydatek na zakup żywności dla psa może być uznany, zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za koszt uzyskania przychodu. W takim też zakresie podatnik jest też uprawniony do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru. Zatem przedstawione przez podatnika stanowisko dotyczące zarówno uznania za koszt uzyskania przychodu opisanego wydatku jak i możliwości odliczenia VAT związanego z tym nabyciem należy uznać za właściwe (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31621 )
Array ( [docId] => 31621 )

Array ( [docId] => 31621 )