Wydatki na wniosek o dotację a koszt uzyskania przychodu

Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Niezwykle często przedsiębiorcy korzystają w prowadzonej działalności z różnego typu dotacji. Pozyskanie dotacji stwarza trudności, dlatego firmy korzystają z usług specjalistycznych firm. Powstaje wówczas pytanie czy jest możliwe zaliczenie wydatków na sporządzenie wniosków do kosztów?

Zgodnie z ogólną regułą, kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Należy zatem przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów; przy czym przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu, każdy przypadek - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalnością działania dla ociągnięcia przychodu.

Koszty związane z procesem składania wniosku o dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są bez wątpienia ponoszone przez spółkę w celu uzyskania przychodów.

Przedmiotowe wydatki nie zostały również wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty. Dlatego też należy uznać, iż wydatki na sporządzenie wniosku o dotację należy uznać za koszty.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie nr IPTPB3/423-183/11-2/PM, z 12 września 2011, w którym możemy przeczytać:

„(…) w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że koszt poniesiony w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" związany z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie stanowi dla Wnioskodawcy w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów. Jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami ("koszt pośredni"), podlega on potrąceniu w dacie poniesienia a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31638 )
Array ( [docId] => 31638 )