Zmiany zasad polityki rachunkowości trzeba wykazać w księgach

Data: 08-12-2012 r.

Firma powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, dotyczące m.in. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Czy w związku ze zmianą systemu finansowo-księgowego w trakcie roku obrachunkowego, można zmienić sposób wyceny towarów i materiałów z ceny ewidencyjnej na cenę zakupu?

Można wprowadzić zmian polityki rachunkowości już w roku bieżącym, jednak ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. Jeżeli spółka postanowi w 2012 r. zmienić zasady dotychczas prowadzonej ewidencji i wyceny, to wówczas powinna ująć w księgach korekty mające na celu doprowadzenie poziomu obecnie wykazanych kosztów, w tym wartości sprzedanych towarów i zużytych materiałów do takiego poziomu, który zostałby wykazany przy rozchodowaniu stanu magazynowego z zastosowaniem rzeczywistych cen zakupu.

Przykład

Spółka dokonała zmiany zasad wyceny towarów z cen ewidencyjnych na ceny rzeczywiste. Na dzień 31 października 2012 r. konto „Towary” wykazuje saldo Wn 330.000 zł, zaś konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów” - saldo Ma 25.000 zł. Wartość towarów ustalona według cen rzeczywistych wynosi 300.000 zł. Księgowania mające na celu doprowadzenie wartość zapasów do rzeczywistych cen zakupów, będą przebiegały w następujący sposób:

  • Ma „Towary” 30.000 zł
  • Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów” 25.000 zł
  • Wn „Wynik finansowy z lat ubiegłych” 5.000 zł

Ponadto, spółka oszacowała różnicę między kosztami aktualnie wykazanymi a kosztami, które zostałyby wykazane przy rozchodowaniu stanu magazynowego z zastosowaniem rzeczywistych cen zakupu. Koszty aktualnie wykazane wynoszą 550.000 zł. Koszty, które zostałby wykazane przy rozchodowaniu stanu magazynowego z zastosowaniem rzeczywistych cen zakupu, wyniosłyby 543.000 zł.

 

Księgowania mające na celu doprowadzenie wartość aktualnie wykazanych kosztów mogą przebiegać następująco:

  • Ma „Wartość sprzedanych towarów” 7.000 zł
  • Wn „Wynik finansowy z lat ubiegłych” 7.000 zł

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Paweł Sałdyka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31672 )
Array ( [docId] => 31672 )