Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 13-11-2012 r.

Przy sporządzaniu inwentaryzacji mogą pojawić się różnice inwentaryzacyjne. Wyjaśniamy na przykładzie, jak je księgować i jak prawidłowo dokumentować. Polityka rachunkowości przyjęta przez firmę, powinna przewidywać kompensaty nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedoborów i nadwyżek stanów magazynowych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji możliwe jest dokonanie kompensaty, jeśli:

 • niedobory i nadwyżki powstały w podobnym asortymencie,
 • ujawnione zostały w toku tej samej inwentaryzacji,
 • ujawnione zostały u danej osoby odpowiedzialnej materialnie, w tym samym polu spisowym.

Dokonywanie kompensaty nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych powinna przewidywać polityka rachunkowości przyjęta dla danej jednostki, a dodatkowo dokumentowana powinna być protokołem rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Na zamieszczonym poniżej przykładzie przyjrzymy się, jak księgować kompensatę różnic remanentowych.

Przyjmijmy, że w jednostce stwierdzono niedobór towarów handlowych, brakuje 20 sztuk, ich wartość to 250 zł za sztukę. Dodatkowo, w tym samym okresie stwierdzono nadwyżkę towarów handlowych - 22 sztuk, ich wartość to 260 zł za sztukę.

Księgowanie operacji będzie przebiegało w następujący sposób:

 1. wyksięgowanie niedoborów, kwota 20 szt. x 250 zł = 5 000 zł
 • Wn Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (niedobory)
 • Ma Towary,
 1. przeksięgowanie nadwyżki towarów, kwota 22 szt. x 260 zł = 5.200 zł
 • Wn Towary
 • Ma Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki),
 1. kompensata niedoborów i nadwyżek, kwota 5 000 zł
 • Wn Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki)
 • Ma Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (niedobory),
 1. przeksięgowanie nadwyżki towarów, kwota 200 zł (5 200 zł - 5 000 zł)
 • Wn Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki)
 • Ma Pozostałe przychody operacyjne lub Ma Koszt własny sprzedaży

 

Zauważmy, że jeżeli nadwyżka powstała w wyniku błędnych pomiarów – ta ostatnia operacja powinna zostać wykazana z użyciem konta Koszt własny sprzedaży, a jeśli z innych przyczyn - konta Pozostałe przychody operacyjne.

Podstawa prawna:

art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Autor: Magdalena Flis, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31703 )
Array ( [docId] => 31703 )