Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 13-11-2012 r.

Przy sporządzaniu inwentaryzacji mogą pojawić się różnice inwentaryzacyjne. Wyjaśniamy na przykładzie, jak je księgować i jak prawidłowo dokumentować. Polityka rachunkowości przyjęta przez firmę, powinna przewidywać kompensaty nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedoborów i nadwyżek stanów magazynowych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji możliwe jest dokonanie kompensaty, jeśli:

 • niedobory i nadwyżki powstały w podobnym asortymencie,
 • ujawnione zostały w toku tej samej inwentaryzacji,
 • ujawnione zostały u danej osoby odpowiedzialnej materialnie, w tym samym polu spisowym.

Dokonywanie kompensaty nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych powinna przewidywać polityka rachunkowości przyjęta dla danej jednostki, a dodatkowo dokumentowana powinna być protokołem rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Na zamieszczonym poniżej przykładzie przyjrzymy się, jak księgować kompensatę różnic remanentowych.

Przyjmijmy, że w jednostce stwierdzono niedobór towarów handlowych, brakuje 20 sztuk, ich wartość to 250 zł za sztukę. Dodatkowo, w tym samym okresie stwierdzono nadwyżkę towarów handlowych - 22 sztuk, ich wartość to 260 zł za sztukę.

Księgowanie operacji będzie przebiegało w następujący sposób:

 1. wyksięgowanie niedoborów, kwota 20 szt. x 250 zł = 5 000 zł
 • Wn Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (niedobory)
 • Ma Towary,
 1. przeksięgowanie nadwyżki towarów, kwota 22 szt. x 260 zł = 5.200 zł
 • Wn Towary
 • Ma Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki),
 1. kompensata niedoborów i nadwyżek, kwota 5 000 zł
 • Wn Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki)
 • Ma Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (niedobory),
 1. przeksięgowanie nadwyżki towarów, kwota 200 zł (5 200 zł - 5 000 zł)
 • Wn Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki)
 • Ma Pozostałe przychody operacyjne lub Ma Koszt własny sprzedaży

Zauważmy, że jeżeli nadwyżka powstała w wyniku błędnych pomiarów – ta ostatnia operacja powinna zostać wykazana z użyciem konta Koszt własny sprzedaży, a jeśli z innych przyczyn - konta Pozostałe przychody operacyjne.

Podstawa prawna:

art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Autor: Magdalena Flis, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Otwarcie ksiąg rachunkowych

pobierz

Dofinasowanie przyjazdu do pracy

pobierz

Klasyfikacja budżetowa

pobierz

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

pobierz

Polecamy

1495