Niezbędne elementy jakie powinno zawierać potwierdzenie salda

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 26-11-2013 r.

Dane wystawcy (nadawcy), data wystawienia, numer faktury i kwota transakcji – to tylko niektóre z elementów, jakie powinno zawierać potwierdzenie salda. Warto pamiętać, że jeśli nie można uzyskać potwierdzenia, dane saldo należy zinwentaryzować drogą weryfikacji.

Aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia sald.

Pierwszym etapem związanym z inwentaryzacją należności jest zweryfikowanie prawidłowości stanu należności wykazanego w księgach rachunkowych. Dlatego też przed wystąpieniem do dłużnika o potwierdzenie salda należy zweryfikować ewidencję księgową, na przykład:

 • wyksięgować salda groszowe oraz wynikające z zaokrągleń,
 • wyksięgować należności przedawnione i nieściągalne,
 • naliczyć należne odsetki od przeterminowanych należności (jeżeli jednostka zamierza ich dochodzić).
Po zweryfikowaniu ewidencji przystępuje się do sporządzenia druków potwierdzenia salda. Druk potwierdzenia salda sporządza się przynajmniej w dwóch egzemplarzach z prośbą o jego potwierdzenie. Kontrahent powinien potwierdzić saldo, jeżeli zgadza się z tytułem zobowiązania oraz jego wysokością.

Dokument „Potwierdzenie salda” powinien zawierać następujące elementy:

 • nazwę i adres firmy, do której kierowane jest potwierdzenie (adresata),

 • dane wystawcy (nadawcy),

 • datę wystawienia,

 • numer faktury (faktur) oraz datę jej wystawienia,

 • kwotę transakcji,

 • dzień, na który należy potwierdzić saldo,

 • pieczęć i podpis wystawcy,

 • miejsce na pieczęć i podpis potwierdzającego saldo,

 • miejsce na ewentualną adnotację o niezgodności salda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33594 )
Array ( [docId] => 33594 )