Inwentaryzacja środków trwałych w budowie

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 28-11-2013 r.

Trzeba pamiętać, że w wielu przypadkach te składniki, które zaplanowaliśmy inwentaryzować np. metodą potwierdzenia salda, w istocie jesteśmy zmuszeni inwentaryzować metodą weryfikacji. Tak jest na przykład w odniesieniu do należności, gdy kontrahenci milczą i nie odsyłają nam potwierdzeń salda. Czy też środków trwałych w budowie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na inwentaryzację pozycji środków trwałych w budowie. Pozwala ona stwierdzić, czy:

  • wszystkie faktury dotyczące budowy zostały ujęte na koncie „Środki trwałe w budowie”,
  • w nakładach na budowę środków trwałych nie ujęto kosztów niemających związku z budową, modernizacją, np. kosztów remontu,
  • na wszystkie obiekty, których budowę zakończono (sporządzono protokół odbioru końcowego), wystawiono dowód OT i wprowadzono na stan środków trwałych,
  • zostały właściwie udokumentowane i zewidencjonowane wszystkie koszty poniesione na realizację budowy środków trwałych we własnym zakresie,
  • na koncie „Środki trwałe w budowie” nie występują nakłady na obiekty zaniechane,
  • naliczono i ujęto w księgach rachunkowych należne za okres realizacji budowy odsetki od kredytów, pożyczek, różnice kursowe,
  • stan zaliczek na budowę środków trwałych jest aktualny, uzgodniony, nieprzedawniony,
  • wszystkie sprawy sporne wynikłe w procesie prowadzenia budowy środków trwałych zostały wyjaśnione, a ich skutki ujęto w ewidencji księgowej,
  • nie nastąpiła trwała utrata wartości – w tym celu jednostka może dokonać wyceny we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie rzeczoznawcy.

Inwentaryzacją metodą weryfikacji nie obejmujemy maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie. One bowiem są inwentaryzowane metodą spisu z natury.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33595 )
Array ( [docId] => 33595 )