Nowy standard ułatwi ewidencję biznesowych relacji publiczno-prywatnych

Kategoria: KSR
Data: 08-09-2016 r.

Jednostki otrzymały wskazówkę, jak wyceniać i ujmować w księgach rachunkowych, a także prezentować w sprawozdaniu finansowym aktywa i zobowiązania oraz przychody i koszty wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Problem: Czy spółka, która zamierza współdziałać przy inwestycji z podmiotem niekomercyjnym na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje szczególne zasady rachunkowe?

Rozwiązanie: Zasady rachunkowe, które obowiązują spółkę przy rozliczeniach z podmiotem publicznym są podobne, jak przy kontraktach z innymi podmiotami prywatnymi.Krajowy Standard Rachunkowości nr 10, który został już ogłoszony określa natomiast zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym umów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm.).

Postanowienia standardu dotyczą także takich umów, w ramach których strona prywatna świadczy usługi za pomocą istniejącego środka trwałego, który zostaje wniesiony jako rzeczowy wkład własny strony publicznej oraz utrzymuje go (lub nim zarządza).

Umowy wieloletniej współpracy

Standard może być stosowany do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

  • budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną,

  • przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.

Przeczytaj koniecznie:

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39470 )
Array ( [docId] => 39470 )