Nowy obowiązek dla przedsiębiorców nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Kategoria: KSR
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 08-05-2015 r.

Przedsiębiorcy nieprowadzący ksiąg rachunkowych mają nowy obowiązek. Muszą składać oświadczenie do Krajowego Rejestru Sądowego, że nie mieli obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4) wprowadziła regulacje w zakresie rachunkowości obowiązujące nie tylko jednostki prowadzące księgi rachunkowe.

 

Dotychczas (na podstawie art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) kierownik jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców musiał złożyć sprawozdanie finansowe:

W ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia lub wciągu 15 dni od dnia, kiedy powinno było być zatwierdzone, jeśli tego nie dokonano w ustawowym terminie i potem 15 dni po zatwierdzeniu.

Obowiązek ten dotyczył zatem tylko jednostek prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z art. 2 uor.

Od 15 stycznia 2015 r. wprowadzono nowy obowiązek dla przedsiębiorców nieprowadzących ksiąg rachunkowych. Teraz na podstawie art. 70 a uor będą oni musieli składać oświadczenie do KRS, że nie mieli obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Z tego obowiązku będą musieli wywiązać się kierownicy jednostek będących spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2. Czas na złożenie takiego oświadczenia to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do uaktualnienia danych w KRS i umożliwić likwidację tzw. martwych podmiotów.

Jeżeli informacja o dniu kończącym rok obrotowy nie będzie wpisana do rejestru w terminie 15 stycznia 2016 r. (w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy), sąd rejestrowy wpisze tą informację z urzędu.

Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37107 )
Array ( [docId] => 37107 )