Ewidencja księgowa sprzedaży akcji zgodnie z MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 23-12-2012 r.

W momencie wyłączenia składnika aktywów finansowych w całości, różnicę pomiędzy: wartością bilansową, sumą otrzymanej zapłaty (z uwzględnieniem wszelkich otrzymanych nowych aktywów pomniejszonych o powstałe nowe zobowiązania) oraz wszelkich skumulowanych zysków lub strat, które zostały ujęte w kapitale własnym zgodnie z MSR 39 ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Sprawdźmy przykład ewidencji księgowej sprzedaży akcji w księgach rachunkowych spółki, która prowadzi rachunkowość zgodnie z MSR. Przedstawiona na poniższym przykładzie ewidencja księgowa jest zgodna z § 26 MRS 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń”.

Ewidencja księgowa:

 • Salda wybranych kont przedstawiają się następująco:
  • Wn konto 141 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 9.905 zł
  • Ma konto 151 „Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych” 9.508,80 zł
 • Sprzedaż akcji. Jednostka uzyskała przychód w kwocie 8.122,10 zł
  • Wn konto 130 „Rachunek bankowy” 8.122,10 zł
  • Ma konta 750 „Przychody finansowe” 8.122,10 zł
 • Wyksięgowanie wartości inwestycji krótkoterminowych.
  • Ma konto 141 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 9.905 zł
  • Wn konto 151 „Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych” 9.508,80 zł
  • Wn konto 755 „Koszty finansowe” 396,20 zł

Jednostka wykaże zysk ze zbycia inwestycji w kwocie: 7.725,90 zł.

 

Podstawa prawna:

 • § 26 MRS 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń.

Autor: Paweł Sałdyka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31753 )
Array ( [docId] => 31753 )

Array ( [docId] => 31753 )