Ewidencja księgowa sprzedaży akcji zgodnie z MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 23-12-2012 r.

W momencie wyłączenia składnika aktywów finansowych w całości, różnicę pomiędzy: wartością bilansową, sumą otrzymanej zapłaty (z uwzględnieniem wszelkich otrzymanych nowych aktywów pomniejszonych o powstałe nowe zobowiązania) oraz wszelkich skumulowanych zysków lub strat, które zostały ujęte w kapitale własnym zgodnie z MSR 39 ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Sprawdźmy przykład ewidencji księgowej sprzedaży akcji w księgach rachunkowych spółki, która prowadzi rachunkowość zgodnie z MSR. Przedstawiona na poniższym przykładzie ewidencja księgowa jest zgodna z § 26 MRS 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń”.

Ewidencja księgowa:

 • Salda wybranych kont przedstawiają się następująco:
  • Wn konto 141 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 9.905 zł
  • Ma konto 151 „Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych” 9.508,80 zł
 • Sprzedaż akcji. Jednostka uzyskała przychód w kwocie 8.122,10 zł
  • Wn konto 130 „Rachunek bankowy” 8.122,10 zł
  • Ma konta 750 „Przychody finansowe” 8.122,10 zł
 • Wyksięgowanie wartości inwestycji krótkoterminowych.
  • Ma konto 141 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 9.905 zł
  • Wn konto 151 „Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych” 9.508,80 zł
  • Wn konto 755 „Koszty finansowe” 396,20 zł

Jednostka wykaże zysk ze zbycia inwestycji w kwocie: 7.725,90 zł.

 

Podstawa prawna:

 • § 26 MRS 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń.

Autor: Paweł Sałdyka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31753 )
Array ( [docId] => 31753 )

Array ( [docId] => 31753 )