Kapitalizacja różnic kursowych w MSR 23

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 22-12-2012 r.

MSR 23 dopuszcza kapitalizację wyłącznie tych różnic kursowych, które korygują koszty odsetek. W praktyce, w ewidencji różnic kursowych ukształtowały się w tym zakresie dwa podejścia.

Pierwsze podejście zakłada, że aktywowaniu podlegają dodatnie i ujemne różnice kursowe stanowiące korektę ujętych odsetek, będącą różnicą między kosztami finansowania, które jednostka poniosłaby, gdyby zaciągnęła kredyt w walucie funkcjonalnej, a faktycznie poniesionymi kosztami finansowania z tytułu zaciągniętego kredytu w walucie obcej.

Metoda ta wymaga ustalenia teoretycznych odsetek, jakie powstałyby, gdyby jednostka zaciągnęła kredyt w walucie funkcjonalnej. Kwota ta byłaby granicą, do jakiej można aktywować koszt odsetek i różnic kursowych zaciągniętych w kredycie w walucie innej niż funkcjonalna.

Drugie podejście. Zgodnie z drugim podejściem kwotę odsetek w walucie obcej traktuje się jako instrument wbudowany, gdzie kwotą bazową jest wartość odsetek według kursu waluty z dnia otrzymania kredytu i np. forwardu na walutę. W momencie zapłaty odsetek ich wartość ustalana jest zawsze według kursu bazowego, a jej wartość korygowana jest o różnice kursowe, które powstały między dniem zapłaty a dniem powstania zobowiązania. W tej metodzie krańcowy koszt ujmowany w wartości początkowej składnika majątkowego byłby równy wartościowo rozchodowi waluty z rachunku walutowego (zgodnie z przyjętą przez jednostkę metodą: FIFO, średnioważoną).

Zgodnie z MSR 23 koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, ujmuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika.

Podstawa prawna:

 • MSR 23.

Autor: Piotr Kęska, starszy konsultant, ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31751 )
Array ( [docId] => 31751 )

Array ( [docId] => 31751 )