Koszty obsługi zobowiązań jako koszt wytworzenia zgodnie z MSR 23

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 22-12-2012 r.

Ustawa o rachunkowości zawiera dość ogólną definicję kosztów wytworzenia środków. Aby dowiedzieć się, które koszty obsługi zobowiązań mogą być aktywowane jako koszt wytworzenia należy sięgnąć do regulacji zawartych w MSR 23.

Międzynarodowy Standar Rachunkowości nr 23 wymusza kapitalizację kosztów finansowania zewnętrznego w odniesieniu do dostosowywanych składników aktywów, czyli takich, dla których okres niezbędny do przygotowania ich do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży jest znaczący.

Poniżej zamieszczamy przykłady dostosowywanych składników aktywów, należą do nich:

● zapasy,

● instalacje fabryczne,

● instalacje wytwarzające energię,

● wartości niematerialne,

● środki trwałe w budowie,

● nieruchomości inwestycyjne.

Standardowymi przykładami kosztów finansowania zewnętrznego według MSR 23 są:

● koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego ujmowanego zgodnie z MSR 17 Leasing;

● odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, a także odsetki od krótkoterminowych i długoterminowych pożyczek oraz kredytów;

● amortyzacja dyskonta lub premii związanych z pożyczkami i kredytami;

● amortyzacja kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem pożyczek i kredytów;

● różnice kursowe, które powstają w związku z pożyczkami i kredytami zaciągniętymi w walucie obcej - w takim stopniu, w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek.

MSR 23 określa moment rozpoczęcia aktywowania kosztów jako dzień, w którym po raz pierwszy spełnione są jednocześnie trzy podane poniżej warunki:

● ponoszone są nakłady na składnik aktywów,

● ponoszone są koszty finansowania zewnętrznego,

● podejmowane są działania niezbędne do przygotowania składnika aktywów do jego zamierzonego użytkowania lub do sprzedaży.

Podstawa prawna:
• art. 3 ust. 1 pkt 16 oraz art. 28 ust. 8 ustawa o rachunkowości.
• MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego.

Autor: Piotr Ligorowski, starszy konsultant, ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o.

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31750 )
Array ( [docId] => 31750 )