Koszty obsługi zobowiązań jako koszt wytworzenia zgodnie z MSR 23

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 22-12-2012 r.

Ustawa o rachunkowości zawiera dość ogólną definicję kosztów wytworzenia środków. Aby dowiedzieć się, które koszty obsługi zobowiązań mogą być aktywowane jako koszt wytworzenia należy sięgnąć do regulacji zawartych w MSR 23.

Międzynarodowy Standar Rachunkowości nr 23 wymusza kapitalizację kosztów finansowania zewnętrznego w odniesieniu do dostosowywanych składników aktywów, czyli takich, dla których okres niezbędny do przygotowania ich do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży jest znaczący.

Poniżej zamieszczamy przykłady dostosowywanych składników aktywów, należą do nich:

● zapasy,

● instalacje fabryczne,

● instalacje wytwarzające energię,

● wartości niematerialne,

● środki trwałe w budowie,

● nieruchomości inwestycyjne.

Standardowymi przykładami kosztów finansowania zewnętrznego według MSR 23 są:

● koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego ujmowanego zgodnie z MSR 17 Leasing;

● odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, a także odsetki od krótkoterminowych i długoterminowych pożyczek oraz kredytów;

● amortyzacja dyskonta lub premii związanych z pożyczkami i kredytami;

● amortyzacja kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem pożyczek i kredytów;

● różnice kursowe, które powstają w związku z pożyczkami i kredytami zaciągniętymi w walucie obcej - w takim stopniu, w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek.

 

MSR 23 określa moment rozpoczęcia aktywowania kosztów jako dzień, w którym po raz pierwszy spełnione są jednocześnie trzy podane poniżej warunki:

● ponoszone są nakłady na składnik aktywów,

● ponoszone są koszty finansowania zewnętrznego,

● podejmowane są działania niezbędne do przygotowania składnika aktywów do jego zamierzonego użytkowania lub do sprzedaży.

Podstawa prawna:
• art. 3 ust. 1 pkt 16 oraz art. 28 ust. 8 ustawa o rachunkowości.
• MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego.

Autor: Piotr Ligorowski, starszy konsultant, ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o.

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31750 )
Array ( [docId] => 31750 )

Array ( [docId] => 31750 )