MSSF 9 zacznie obowiązywać dopiero od 2015 r.

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 28-12-2012 r.

Data wejścia w życie MSSF 9 została odroczona. Ma on zacząć obowiązywać w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania.

Ostatnie debaty poświęcone proponowanym poprawkom ujawniły obawy potencjalnych użytkowników dotyczące kosztów retrospektywnego zastosowania MSSF 9.

RMSR zdecydowała, że w takiej sytuacji lepiej będzie zgodzić się na ujawnienie dodatkowych informacji zamiast przekształcania w celu przedstawienia inwestorom wyników przejścia z MSR 39 na MSSF 9 bez zbędnego obciążania podmiotów sprawozdawczych wysiłkiem związanym z przekształcaniem sprawozdań finansowych za okresy porównawcze.

Wprowadzone poprawki to modyfikacje do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie”, wprowadzające dodatkowe wymogi dotyczące okresu sprawozdawczego, w którym po raz pierwszy zastosowano MSSF 9:

 • podmiot musi ujawnić zmiany klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych, oddzielnie wykazując zmiany wartości bilansowych dla poszczególnych kategorii wyceny zgodnie z MSR 39 oraz zmiany wartości bilansowych wynikające ze zmiany kryteriów wyceny w chwili przejścia na MSSF 9;
 • w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych, których reklasyfikacja spowodowała wycenę po koszcie zamortyzowanym, jednostka musi ujawnić:
  - wartość godziwą aktywów lub zobowiązań finansowych na koniec okresu sprawozdawczego;
  - zysk lub stratę na wartości godziwej, które byłyby ujęte w wyniku finansowym w okresie sprawozdawczym, gdyby składnik aktywów finansowych nie uległ reklasyfikacji;
  - efektywną stopę procentową określoną
Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31756 )
Array ( [docId] => 31756 )

Array ( [docId] => 31756 )