Czym są aktywa finansowe

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 10-07-2012 r.

Aktywa finansowe są jednym ze składników majątku przedsiębiorstwa. Podlegają one ustawie o rachunkowości i mogą być aktywami pieniężnymi, instrumentami kapitałowymi, prawem do wymiany instrumentów finansowych na korzystnych warunkach oraz prawem do otrzymania aktywów pieniężnych.

Aktywa finansowe

Ustawa o rachunkowości opisuje aktywa w bilansie jednostkowym jako aktywa finansowe lokowane w zależności od ich okresu zapadalności. W przypadku aktywów obrotowych są to inwestycje krótkoterminowe, w aktywach trwałych inwestycje długoterminowe.

Ustawa o rachunkowości podaje również odmienną klasyfikację aktywów finansowych do celów ich prezentacji w bilansie. Widnieją one tam jako:

 • udziały lub akcje,
 • papiery wartościowe i udzielone pożyczki,
 • inne długoterminowe aktywa finansowe.

Sposób prezentowania aktywów finansowych w bilansie uzależniony jest od:

 • metody, która została zastosowana w celu wyceny aktywów,
 • intencji przedsiębiorstwa związanych z posiadanymi aktywami,
 • tego, czy przedsiębiorstwo jest jednostką kapitałową, bądź pozostałą.

Aktywa długo oraz krótkoterminowe

Aktywami długoterminowymi są instrumenty kapitałowe, które dają prawo do majątku innej jednostki, po spłaceniu wszystkich zobowiązań pozostałych wierzycieli. Mogą być to odpowiednio udziały lub akcje przedsiębiorstwa, inne papiery wartościowe firmy, pożyczki lub inne składniki majątku. A także udziały lub akcje posiadane przez firmę w innych przedsiębiorstwach, obce obligacje, inne obce obligacje, pożyczki dla innych firm.

Aktywami krótkoterminowymi określa się aktywa finansowe, które w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego wystawione zostaną do sprzedaży. Mogą być to środki pieniężne w walutach obcych i krajowej, czeki i weksle, również instrumenty kapitałowe wymienione w aktywach długoterminowych jednak z wymaganym czasem sprzedaży do dwunastu miesięcy.


Zobacz także:

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31784 )
Array ( [docId] => 31784 )

Array ( [docId] => 31784 )