Nowe zasady ewidencji w księdze przychodów i rozchodów

Data: 27-05-2013 r.

Najważniejszą zmianą w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 11 maja.

Najważniejszą z proponowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie KPiR jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie.

Rozporządzenie wprowadza nową kategorię dowodów księgowych stanowiących podstawę wpisu w KPiR - dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów i dowody zwiększenia kosztów.

Korekty kosztów w tym trybie trzeba dokonywać przez wpisanie do KPiR ze znakiem minus, ewentualnie na czerwono. Co istotne, zapisy korygujące w księdze będzie można sporządzać w terminach wynikających z przepisów ustawy o PIT, na podstawie opisanych dokumentów lub, na koniec każdego miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia dokumentów.

Zestawienie takie powinno zawierać przynajmniej:

a) numer kolejny wpisu
b) numery i daty dokumentów korygujących koszty/przychody,
c) wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów).

Ministerstwo Finansów przewidziało przepisy przejściowe dla podatników, którzy korekt kosztów/przychodów w 2013 roku dokonywali nie ujmując ich w KPiR.

Rozporządzenie dostosowuje również przepisy o KPiR do zmian w przepisach z zakresu VAT. Obok zawartych już w projekcie nowelizacji wyliczenia dokumentów, które uważane są za faktury (będą to faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne), i regulacji dotyczących faktur obejmujących koszty eksploatacji samochodów, przepisy rozporządzenia wprost będą regulowały również zasady ujmowania korekt sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych.

Rozporządzanie zawiera też regulację, która dostosowuje się też do zmian w przepisach o ewidencji podatników. Chodzi o wprowadzenie do karty przychodów pracownika alternatywy w używaniu PESEL czy NIP - zależnie od tego, którym identyfikatorem podatnik się posługuje.

Źródło: rozporządzenie ministra finansów z 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 10 maja 2013 r. poz. 551) – rozporządzenie w sprawie KPiR.

Krzysztof Klimek


Zobacz także:


Tagi: pkpir

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31808 )
Array ( [docId] => 31808 )

Array ( [docId] => 31808 )