Nowe zasady ewidencji w księdze przychodów i rozchodów

Data: 27-05-2013 r.

Najważniejszą zmianą w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 11 maja.

Najważniejszą z proponowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie KPiR jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie.

 

Rozporządzenie wprowadza nową kategorię dowodów księgowych stanowiących podstawę wpisu w KPiR - dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów i dowody zwiększenia kosztów.

Korekty kosztów w tym trybie trzeba dokonywać przez wpisanie do KPiR ze znakiem minus, ewentualnie na czerwono. Co istotne, zapisy korygujące w księdze będzie można sporządzać w terminach wynikających z przepisów ustawy o PIT, na podstawie opisanych dokumentów lub, na koniec każdego miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia dokumentów.

a) numer kolejny wpisu
b) numery i daty dokumentów korygujących koszty/przychody,
c) wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów).

Ministerstwo Finansów przewidziało przepisy przejściowe dla podatników, którzy korekt kosztów/przychodów w 2013 roku dokonywali nie ujmując ich w KPiR.

Rozporządzanie zawiera też regulację, która dostosowuje się też do zmian w przepisach o ewidencji podatników. Chodzi o wprowadzenie do karty przychodów pracownika alternatywy w używaniu PESEL czy NIP - zależnie od tego, którym identyfikatorem podatnik się posługuje.

Źródło: rozporządzenie ministra finansów z 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 10 maja 2013 r. poz. 551) – rozporządzenie w sprawie KPiR.

Krzysztof Klimek


Zobacz także:


Tagi: pkpir

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31808 )
Array ( [docId] => 31808 )