Przejście z pełnej rachunkowości na KPiR

Data: 02-12-2012 r.

Podejmując decyzję o przejściu z pełnej rachunkowości na podatkową księgę przychodów i rozchodów, trzeba przede wszystkim zdecydować o tym, czy prowadzimy ją zaliczając koszty uzyskania przychodów w dacie dokumentu do kosztów, czy w przypadku kosztów pośrednich rozliczamy je w czasie. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, prowadzących księgę przychodów i rozchodów (KPiR) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Wtedy koszty w księgach rachunkowych rozliczane w czasie w KPiR są zarachowywane w koszty na początek nowego roku.

Możliwe jest też rozwiązanie drugie, gdzie (zgodnie z art. 22 ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) zasady określone w ust. 5-5c, czyli te dla podatników prowadzących księgi rachunkowe mogą mieć zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. W tej sytuacji rozliczenia międzyokresowe kosztów będą rozliczane w czasie, tak jak dotychczas.

 

Należy pamiętać o wszystkich procedurach związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego i zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2012 r. Tu obowiązują dotychczasowe przepisy art. 45, art. 50-54 ustawy o rachunkowości (uor). Konieczne jest też przeprowadzenie spisu z natury zapasów na 1 stycznia 2013 r., jeśli nie był on przeprowadzany na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie z art. 26 ust. 3 uor.

Podstawa prawna:

  • art. 45, art. 50-54, art. 26 ust 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).
  • art. 22 ust. 6b i ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

dr Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne:Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31797 )
Array ( [docId] => 31797 )