Zwrot dopłat w spółce z o.o.

Data: 16-07-2013 r.

Jeżeli dopłaty nie są wymagane aby pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym, to mogą być wspólnikom zwracane (art. 179 § 1 Ksh). Podstawą do przeprowadzenia zwrotu dopłat jest uchwała wspólników, którą sporządza się zgodnie z art. 228 pkt 5 Ksh.

Za prawidłową realizację postanowień uchwały o wniesieniu dopłat jest odpowiedzialny zarząd spółki z o.o. Powinien on wezwać wspólników do uiszczenia kwoty dopłat, wskazując jednocześnie, w jakim terminie obowiązek ten należy wypełnić.

 

Z art. 177 Ksh wynika, że dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Oznacza to, że do wniesienia dopłat można zobowiązać wyłącznie wszystkich wspólników z uwzględnieniem liczby posiadanych przez nich udziałów.

W sytuacji, gdy wspólnik nie uiści dopłaty w określonym terminie, wówczas zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Spółka ma więc prawo domagać się naprawienia szkody powstałej na skutek niedotrzymania terminu należnej wpłaty (art. 178 § 2 Ksh).

Zwrot dopłat może nastąpić dopiero po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Należy podkreślić, że uprawnionymi do zwrotu dopłat są wyłącznie wspólnicy posiadający udziały. Nie można zatem zwrócić dopłat byłym udziałowcom. Warto również zaznaczyć, że zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Chodzi bowiem o zachowanie zasady proporcjonalności w stosunku do zarządzonej wielkości dopłat, a nie w stosunku do kwot realnie wpłaconych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31813 )
Array ( [docId] => 31813 )

Array ( [docId] => 31813 )