Co zmienić w polityce rachunkowości w nowym roku

Data: 27-12-2012 r.

Od nowego roku warto w polityce rachunkowości wprowadzić kilka zmian, aby uzyskać pełniejszą informację jednostki albo oraz ułatwić sobie pracę. Na jakie obszary polityki rachunkowości trzeba szczególnie zwrócić uwagę?

Czym jest polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości to przyjęte przez jednostkę zasady obejmujące wybrane przez jednostkę rozwiązania, określające między innymi:

 • zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i ich prezentacji (wykazywania lub ujawniania) w sprawozdaniu finansowym; do tych zagadnień odnosi się standard;
 • techniczno-organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony

Zasady te powinny być opisane w ustalonej przez kierownika jednostki dokumentacji i muszą być stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu i prezentacji sprawozdania finansowego przez jednostkę.

Co zmienić w polityce rachunkowości

Większość jednostek w swojej polityce rachunkowości wprowadza kwotę 3.500 zł jako granicę ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, bądź wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne.

Należy się zastanowić, czy istnieją składniki, których warto w ogóle nie obejmować ewidencją środków trwałych, bo wykorzystywane są wprawdzie powyżej roku, ale ich znaczenie dla gospodarki jednostki jest niewielkie.

 

Można wprowadzić następujące rozwiązanie: składniki o wartości poniżej np. 2.000 zł są zaliczane od razu do kosztów jako materiały. Przy czym raczej warto obejmować ewidencją zawsze urządzenia elektroniczne (laptopy, netbooki, notebooki, nawigacje, mierniki).

Inne obszary, w których warto wprowadzić zmiany to:

 • Wycena materiałów i towarów
 • Odpisywanie zapasów w koszty
 • Wycena produkcji niezakończonej w sposób uproszczony
 • Rozliczania kosztów w czasie.

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31803 )
Array ( [docId] => 31803 )

Array ( [docId] => 31803 )