Co zmienić w polityce rachunkowości w nowym roku

Data: 27-12-2012 r.

Od nowego roku warto w polityce rachunkowości wprowadzić kilka zmian, aby uzyskać pełniejszą informację jednostki albo oraz ułatwić sobie pracę. Na jakie obszary polityki rachunkowości trzeba szczególnie zwrócić uwagę?

Czym jest polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości to przyjęte przez jednostkę zasady obejmujące wybrane przez jednostkę rozwiązania, określające między innymi:

  • zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i ich prezentacji (wykazywania lub ujawniania) w sprawozdaniu finansowym; do tych zagadnień odnosi się standard;
  • techniczno-organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony

Zasady te powinny być opisane w ustalonej przez kierownika jednostki dokumentacji i muszą być stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu i prezentacji sprawozdania finansowego przez jednostkę.

Co zmienić w polityce rachunkowości

Większość jednostek w swojej polityce rachunkowości wprowadza kwotę 3.500 zł jako granicę ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, bądź wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne.

Należy się zastanowić, czy istnieją składniki, których warto w ogóle nie obejmować ewidencją środków trwałych, bo wykorzystywane są wprawdzie powyżej roku, ale ich znaczenie dla gospodarki jednostki jest niewielkie.

 

Można wprowadzić następujące rozwiązanie: składniki o wartości poniżej np. 2.000 zł są zaliczane od razu do kosztów jako materiały. Przy czym raczej warto obejmować ewidencją zawsze urządzenia elektroniczne (laptopy, netbooki, notebooki, nawigacje, mierniki).

Inne obszary, w których warto wprowadzić zmiany to:

  • Wycena materiałów i towarów
  • Odpisywanie zapasów w koszty
  • Wycena produkcji niezakończonej w sposób uproszczony
  • Rozliczania kosztów w czasie.

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31803 )
Array ( [docId] => 31803 )