Biegły rewident zweryfikuje sprawozdanie SKOK za 2012 r.

Data: 10-05-2013 r.

Obowiązek stosowania ustawy o rachunkowości bez względu na wielkość osiąganych przychodów, likwidacja możliwości sporządzenia sprawozdania SKOK w formie uproszczonej, czy nadzór nad działalnością finansową to część zmian jakie przewiduje ustawa o rachunkowości w zakresie kas.

Po raz pierwszy w tym roku obowiązkowo będą poddawane badaniu biegłego sprawozdania SKOK. Nowe brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) powoduje, że jednostki te mają obowiązek stosowania UoR bez względu na wielkość osiąganych przez nie przychodów.

 

Obowiązek badania, niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności, obejmuje banki (w tym spółdzielcze), zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie (nawet w przypadku posiadania przez te podmioty formy spółki osobowej) i fundusze emerytalne. Ponadto obowiązek taki spoczywa na wszystkich spółkach akcyjnych.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 UoR wykluczono stosowanie przez SKOK formy uproszczonej sprawozdań finansowych (i odpowiednio informacji dodatkowej) .

Zmiany w ustawie o rachunkowości zaczęły obowiązywać 27 października 2012 r. Zostały wprowadzone przez ustawę z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Określa ona zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz nadzór nad kasami i Kasą Krajową.

Zadaniem biegłego rewidenta jest przeprowadzenie prac umożliwiających wyrażenie przez niego pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe poddane badaniu zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy zaprezentowany w sprawozdaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31849 )
Array ( [docId] => 31849 )