Niezłożenie sprawozdania finansowego w sądzie to przestępstwo

Data: 23-04-2013 r.

Aby uniknąć grzywny za niezłożenie sprawozdania finansowego warto przestrzegać terminów, które wprowadza ustawa o rachunkowości. Podatnicy, którzy prowadzą księgi rachunkowe muszą pamiętać by sprawozdanie finansowe dołączyć do zeznania rocznego składanego do 30 kwietnia.

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Za niezłożenie sprawozdania grozą sankcje.

Zapewnienie tego jest obowiązkiem kierownika jednostki, który przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Trzeba również pamiętać o kilku innych niezbędnych czynnościach.

 

Czynność

Termin

Podstawa prawna

1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej

Nie później niż do 26 marca 2013 r.

art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, dalej: uor

2. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2013 r.

art. 18 ust. 2 uor

3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2013 r.

art. 12 ust. 2 pkt 1 uor

4. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych*

Najpóźniej w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego (tj. najpóźniej 15 lipca - przy założeniu, że dzień bilansowy przypada na 31 grudnia).

art. 12 ust. 4 uor

5. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2013 r.

art. 45 ust. 1 uor i art. 52 ust. 1 uor

6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający

Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

art. 53 ust. 1 uor

7. Złożenie sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym

Nie później niż w ciągu 15 dni po dniu zatwierdzenia. W razie niezatwierdzenia sprawozdania - nie później niż w ciągu 15 dni po upływie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

art. 69 uor

* Jednostka, która kontynuuje działalność i za rok obrotowy przyjęła rok kalendarzowy, powinna zamknąć księgi rachunkowe najpóźniej 31 marca. Ostatecznego zamknięcia ksiąg musi dokonać najpóźniej w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego (tj. najpóźniej 15 lipca - przy założeniu, że dzień bilansowy przypada na 31 grudnia).

Podstawa prawna:

  • Art. 64 ust. 1 pkt ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

dr Katarzyna Trzpioła, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31848 )
Array ( [docId] => 31848 )