Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych

Data: 20-11-2012 r.

W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych trzeba ustalić salda końcowe aktywów i pasywów, porównać salda z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzić niezbędne korekty oraz sporządzić zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonać uzgodnień. Czynności te są niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.

Prace przygotowawcze do sporządzania sprawozdania finansowego

Zanim jednostka rozpocznie sporządzanie sprawozdania finansowego, musi przeprowadzić prace przygotowawcze, które polegają na inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja oraz wycena aktywów i pasywów determinują zachowanie koncepcji jasnego i wiernego obrazu.

Ujawnione różnice trzeba rozliczyć

Jeżeli w trakcie inwentaryzacji zostaną ujawnione różnice, należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.

Księgi rachunkowe należy zamknąć do 31 marca

Jeżeli jednostka kontynuuje działalność i za rok obrotowy przyjęła rok kalendarzowy, wówczas księgi rachunkowe należy zamknąć najpóźniej 31 marca. Ostateczne zamknięcie ksiąg musi być dokonane najpóźniej w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych do 15 lipca

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor). W związku z tym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych musi być dokonane najpóźniej 15 lipca, przy założeniu, że dzień bilansowy przypada na 31 grudnia.

Obowiązki jednostki po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego:

 1. Poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez niektóre jednostki,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 3. złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym,
 4. ogłoszenia sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

- art. 4, art. 53, art. 68-70 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Waldemar Gos

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31824 )
Array ( [docId] => 31824 )

Array ( [docId] => 31824 )