Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych

Data: 20-11-2012 r.

W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych trzeba ustalić salda końcowe aktywów i pasywów, porównać salda z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzić niezbędne korekty oraz sporządzić zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonać uzgodnień. Czynności te są niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.

Prace przygotowawcze do sporządzania sprawozdania finansowego

Zanim jednostka rozpocznie sporządzanie sprawozdania finansowego, musi przeprowadzić prace przygotowawcze, które polegają na inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja oraz wycena aktywów i pasywów determinują zachowanie koncepcji jasnego i wiernego obrazu.

Ujawnione różnice trzeba rozliczyć

Jeżeli w trakcie inwentaryzacji zostaną ujawnione różnice, należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.

Księgi rachunkowe należy zamknąć do 31 marca

Jeżeli jednostka kontynuuje działalność i za rok obrotowy przyjęła rok kalendarzowy, wówczas księgi rachunkowe należy zamknąć najpóźniej 31 marca. Ostateczne zamknięcie ksiąg musi być dokonane najpóźniej w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych do 15 lipca

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor). W związku z tym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych musi być dokonane najpóźniej 15 lipca, przy założeniu, że dzień bilansowy przypada na 31 grudnia.

 

Obowiązki jednostki po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego:

  1. Poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez niektóre jednostki,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  3. złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym,
  4. ogłoszenia sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

- art. 4, art. 53, art. 68-70 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Waldemar Gos

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31824 )
Array ( [docId] => 31824 )