Problem z podpisaniem sprawozdania finansowego przez kierownika

Data: 13-11-2012 r.

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Co jednak, gdy kierownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może podpisać sprawozdania finansowego w wymaganym terminie?

Przypomnijmy, że zgodnie z uor, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy (art. 52 ust. 1 uor).

Można wyobrazić sobie sytuację, w której sprawozdanie finansowe za 2012 r. zostało sporządzone i podpisane przez osobę odpowiedzialną za jego przygotowanie do 31 marca 2012 r. Sprawozdanie powinien podpisać także kierownik jednostki, jednak od zeszłego roku przebywa na zwolnieniu lekarskim, które kończy się w maju 2013 r. Co wtedy?

W takiej sytuacji kierownik jednostki po powrocie ze zwolnienia, podpisując sprawozdanie, powinien podać datę faktycznego złożenia podpisu.

Warto, aby w takim przypadku w dokumentacji spółki umieścić pismo wyjaśniające okoliczności braku złożenia podpisu w terminie do 31 marca 2012 r. Podpis zostanie złożony po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego.

 

Pamiętajmy też, że w razie odmowy podpisu wymagane jest pisemne uzasadnienie dołączone do sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2 uor).

Podstawa prawna:

art. 52 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Paweł Sałdyka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31822 )
Array ( [docId] => 31822 )