Organizacje pozarządowe - uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

Data: 19-04-2015 r.

Fundacje i stowarzyszenia będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez Radę Ministrów 30 marca 20015 roku.

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów przewidują m.in. uproszczenia dla jednostek małych, spełniających określone kryteria dotyczące sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia, zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Co więcej, projekt nowelizacji rozszerza katalog jednostek małych również na: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które spełnią wspomniane wyżej kryteria.

Podmioty te skorzystają również z uproszczeń dla jednostek małych, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość 1.200.000 euro, lecz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy. Zmienione przepisy wynikają z obowiązku implementacji dyrektywy 2013/34/UE i będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednostki będą mogły zastosować nowe rozwiązania do sporządzania sprawozdań finansowych już za rok obrotowy 2015.

Na ułatwienia mogą liczyć również organizacje pozarządowe (z wyłączeniem spółek kapitałowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego).

Te organizacje pozarządowe, które prowadzą oprócz działalności pożytku publicznego działalność gospodarczą, będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych dla małych i średnich podmiotów, niezależnie od tego czy ich sprawozdanie finansowe będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta czy nie. Natomiast NGO, które nie prowadzą działalności gospodarczej i są zaliczane do jednostek mikro, uzyskają dodatkowe uproszczenia. Będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie tej ewidencji będą przygotowywały sprawozdania merytoryczne, o których mowa w art. 21 tej ustawy.

Źródło:

projekt z 17 marca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – przyjęty przez Rząd.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. rachunkowości i finansów, Wydział Zarządzania UW Marta Grabowska-Peda, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36992 )
Array ( [docId] => 36992 )

Array ( [docId] => 36992 )