Organizacje pozarządowe - uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

Data: 19-04-2015 r.

Fundacje i stowarzyszenia będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez Radę Ministrów 30 marca 20015 roku.

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów przewidują m.in. uproszczenia dla jednostek małych, spełniających określone kryteria dotyczące sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia, zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Co więcej, projekt nowelizacji rozszerza katalog jednostek małych również na: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które spełnią wspomniane wyżej kryteria.

Podmioty te skorzystają również z uproszczeń dla jednostek małych, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość 1.200.000 euro, lecz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy. Zmienione przepisy wynikają z obowiązku implementacji dyrektywy 2013/34/UE i będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednostki będą mogły zastosować nowe rozwiązania do sporządzania sprawozdań finansowych już za rok obrotowy 2015.

Na ułatwienia mogą liczyć również organizacje pozarządowe (z wyłączeniem spółek kapitałowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego).

Te organizacje pozarządowe, które prowadzą oprócz działalności pożytku publicznego działalność gospodarczą, będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych dla małych i średnich podmiotów, niezależnie od tego czy ich sprawozdanie finansowe będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta czy nie. Natomiast NGO, które nie prowadzą działalności gospodarczej i są zaliczane do jednostek mikro, uzyskają dodatkowe uproszczenia. Będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie tej ewidencji będą przygotowywały sprawozdania merytoryczne, o których mowa w art. 21 tej ustawy.

Źródło:

projekt z 17 marca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – przyjęty przez Rząd.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. rachunkowości i finansów, Wydział Zarządzania UW Marta Grabowska-Peda, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36992 )
Array ( [docId] => 36992 )